Povl Baumann

Biography

Povl Baumann var blandt de første, der anfægtede de arkitektoniske dogmer, der prægede arkitektskolens undervisning ved århundredskiftet, da arkitekturen var under omvurdering. B. var en tænksom og kultiveret stifinder med et lidenskabeligt forhold til bygningskunsten og brød derfor uden tøven med de gældende normer for stilistisk rutine. Han var ubøjelig, når han forfægtede, hvad han opfattede som arkitektonisk retfærd. Da han og Egil Fischer, trods stærke fortalere, uden held søgte optagelse i Akademisk Architektforening, dannede han i 1909 sammen med Thorkild Henningsen og Jesper Tvede Den fri Architektforening, som hurtigt blev udvidet med en lille kreds af ligesindede. Den skaffede sig respekt gennem et par udstillinger af medlemmernes arbejder og fik adkomst til at udpege dommere i arkitektkonkurrencer jævnsides med Akademisk Architektforening. B. var dens formand og talerør, indtil den i 1919 indgik i moderforeningen. B. var en vågen polemiker med fagpolitisk nidkærhed, men i dybere forstand var han ikke revolutionær, og i formen var han uden personlig brod. Han knyttede gerne kompagniskaber, men selv i kredsen af venner var forholdet uden varme. Den forløste han til gengæld i sine huse, som altid havde en arkitektonisk idé, som var indpasset i en bymæssig eller havekunstnerisk sammenhæng og som, i Ivar Bentsens ånd, virkeliggjorde det typiske i løsningen. Det var måske netop disse kvaliteter, der bragte ham i harmoni med sine bygherrer og hvad der nok var vigtigst med behovet hos datidens lejere. De trivedes i boligerne på grund af gode proportioner, velovervejet pyntelighed og omhu i farvevalg. Det kendetegnede B., at han var dybt fortrolig med arkitektoniske traditioner men aldrig blev slave af dem. Han dyrkede, forfinede og tilpassede sig teglstenens krav og tidens teknik, men fortolkede med frisind. Derfor har man aldrig haft held til for alvor at knytte ham til tidsbestemte forbilleder eller forbinde hans arbejder med utvetydig stilistisk rutine. Essensen af hans livsindsats var arkitektonisk kvalitet og faglig moral.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.