Povl Baumann

Literature

Arch. 1906-07, 226f (bebyg. ved Islands Brygge); 1907-08, 93- 97 (villa i Hell.), 477-81 (villa i Helsingør); 1912-13, 178-80 (bebyg.plan for grunde i Ordrup); 1914-15, 129-31 (villa i Ryvangs allé), 141-44 (villaer), 417-19 (Teknologisk Inst.); 1916-17, 369-73 (cigarbutik på Gl.torv); 1917-18, 377f (to huse i Vangede); 1918-19, 305-13 (villa i Ryvangen); 1920, 51-54 (hus ved Kregme); 1921, 301-05 (Mikkelgård, Kokkedal); 1922, 41-45 (bebyg. ved Struenseeg. og Hans Tavsensg.); 1923, 387-92 (andelsboligselsk. Møllegården); Ark. U. 1927, 213-22 (Svastika); 1932, 121f (etageejd. ved Åboulev.); 1936, 197f (Nordre Vænge); Ark. M. 1936, 12-22 (Ryparken og Lundevænget); 1937, 25f (Vinkelgården); 1938, 65f (Metal- og Jernindustr.), 167f (Klokkergården); 1939, 57-61 (Storgården); 1940, 105-12 (Industrifag. og Jern og Metal, Nørrevold), 121-23 (Ved Skolen); 1942, 78-80 (Klerkegården); 1944, 1-20 (Baumann om Murerarbejdets Æstetik); 1946, 131-33 (Domus Medica); Ark. U. 1948, 200 (70 år); Ark. U. 1950, 180 (Anerkendelse for etagebyg.); Ark. 1958, 373-82 (80 år); 1963, 350f. (nekr.); 1967, 181-84 (Den fri Arch.foren.); 1979, 386f, 435 (Gl. Vartovv. 16); Kay Fisker og F. R. Yerbury: Modern Danish Arch., 1927; Steen Eiler Rasmussen i: Nord. Baukunst, 1940, 73, 78f, 158f, 164; Ole Buhl i: Socialt Boligbyg., 1941, 14, 24f, 49f; Knud Millech og Kay Fisker: Da. arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951, 275, 291, 296f 303, 308, 329, 332, 334; Danm. Bygn.kunst, 1965, 397-99, 401, 423; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfamiliehuset (Danm. Ark.) 1979, 99, 103f, 114, 122f, 127f, 178. Sys Hartmann og Villads Villadsen i: Byens huse, byens plan (Danm. Ark.) 1979, 160, 162f, 177; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura 10, 1988, 84-128, Den Fri Arch.foren.; Hans Erling Langkilde: Nyklassicisme i Købstæderne omkr. 1920, 1986, 130, 150f; samme: Landsteder, villaer, bygherre og ark., 1987, 8, 16, 24, 29-32, 38f, 80, 84, 117, 123f, 134, 143, 147, 167; samme: Ark. P.B., 1991.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.