Povl Baumann

Occupations

Egen tegnestue 1910. Stiftede Den fri Architektforen. 1909; fmd. til dens opløsn. i 1919; medl. af Akad.rådet 1922-1949; medl. af best. for Akad. Ark.foren. 1940-42; fmd. for Stat. Bygn.råd 1931-43; medl. af 4-mandsudv. for genopbygn. af Borgerg.kvart. 1942; tekn. kons. for Stat. Bygn.dir. 1943-48; ekstraord. lærer ved Kunstakad. Kbh. 1943-46; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1948- 52.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.