Povl Baumann

Education

Stud. (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; bygn.ing. Pol. Læreanst. i tre sem. 1897-98; Tekn. Sk., Kbh. 1899-1901; murerlære 1899-1900; Kunstakad. Kbh. 1900-02, men utilfreds med undervisningen meldte han sig som elev hos P.V. Jensen Klint, og tegnede samt. hos Gotfr. Tvede, Martin Borch og Magdahl Nielsen; ruinopmål. i Lindos, Rhodos for Carlsbergfondets udgravningseksped. 1903- 05; arbejdede hos P.V. Jensen Klint, derefter meget selvstændigt hos Axel Preisler, Ulrik Plesner og hos prof. Wenck på DSBs tegnest. 1908-10.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.