Povl Baumann

Artworks

Onsgårdsv. 12, Hell. (1905-06, ændr.); Jeppe Aakjærs "Jenle", Salling (1906-07); Marienlystallé 11, Helsingør (1907); Norgesmindev. 26, Hell. (1911- 12); hj. af Ryvangsallé og Norgesmindev. smst. (1912); Onsgårdsv. 35, smst. (1912); Kirkev., Ordrup (1913); Hjortholmsv. 3, Holte (1913); 2 villaer, Ryv. 6 og 24, Virum (1913-14); 3 villaer på Skovridergårdsv., smst. (1914); 5 villaer, Caroline-Amaliev., Kgs. Lyngby (1914); Christiansv. 6A, Charll. (1914, pr.); landst. Rågegården, Rågeleje (1914-15); landst. Mikkelgård, Nivå (1915); Gl.Vartovv. 16, Hell. (1916, senere omb.); sommerhus for Ove Rode, Kregme (1916); cigarbutik for Hirschsprung & Sønner, Gl.torv, Kbh. (1917, pr.); boligbebyg., Vestergårdsv. (proj. 1914, opf. 1917, pr., s.m. Ivar Bentsen); karrébebyg. Struenseeg. m.fl. (1919-20, pr.); Møllegården ved Amager Boulev. (1922-23); Grønnegården ved Borups allé (1923); Skand. Gram. butik "His Masters Voice", Købmagerg. (1923, nedl.); rækkehuse, Hulgårdsv. (1927, pr.); boligbebyg. ved Classens Have, s.m. Peter Nielsen og Ole Falkentorp (1924, efter proj. af Hans Koch og Carl Petersen); brygger Vagn Jacobsens villa Svastika, Rungsted (1927, nedr.); karrébebyg. ved Enghavev. (1928, pr.); længebebyg. Vibevænget ved Nattergalev. (1928-29); boligbebyg. ved Åboulev. (1930, pr.); kontor- og forretn.bebyg. ved Vesterport (1930-31, pr. s.m. Falkentorp ); hj.bygn. ved Åboulev. (1930); Ryparken ved Lyngbyv. (1933-34, bygn. ændr., situationspl. s.m. Edv. Heiberg og Karl Larsen); etagebebyg. Storgården, ved Tomsgårdsv. (1935 pr., s.m. Knud Hansen, ombyg.); Vinkelgården, etagebyg. smst. (1935, s.m. Knud Hansen); Nordre Vænge, etagebyg. ved Nattergalev. (1936); Klokkergården, etagebyg. ml. Skoleholderv. og Birkedommerv. (1938, pr., s.m. Knud Hansen); Industrifagenes og Jernindustriens bygn. ved Nørrevoldg. (1938-39, efter konk., pr.); Klerkegården, bebyg. ved Tomsgårdsv.- Birkedommerv. (1942 pr., s.m. Aage Müller, stærkt ombyg.); etagebyg. ved Frederikssundsv. (1939); aldersrentebol. og Ellebjergskolen ved P. Knudsensg. og borgm. Christiansensg. (1944-49, s.m. Aage Müller); kontorbygn. ved Nyropsg. (1949); konservesfabr. for A/S Plumrose, Høffdingsv. (1949 pr., s.m. Aage Müller); komm.bibl. ved P. Knudsensg. (1954, s.m. Aage Müller). Projekter: Havebolig-kvarter ved Ordrup Jagtv. (1912, pr. af Gent. Komm.); bebyg. ved Islands Brygge (1906, 4. pr., s.m. Louis Hygom); villakvart. ved landsudst. i Århus (1909, 4.pr., s.m. Carl Petersen); et kystsanatorium (1910, 3.pr., s.m. Thorkild Henningsen,); kasernebyggeri i Holbæk (1915, 3.pr., s.m.Ivar Bentsen); Teknologisk Inst. (1915, 3.pr., s.m. Ivar Bentsen); villa i Springforbi for dr.scient. Bøje Bentsen (1933); badehotel m.m. ved Bellevue (1924, s.m. G.N. Brandt).

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.