Gunnar Bay

Weilbach information

Genealogy

Bay Nielsen, Gunnar, *1939, maler, grafiker og jazzmusiker. *12.12.1939 i Kbh. Forældre: Kemigraf, senere fabrikant Erik Romanus B. N. og Karen Margrethe Heilmann Hansen. ~1° 17.6.1965 i Kbh. med Ingelise Krogh Wieland, *18.4.1942 i Randers. Ægteskabet opl. 1973. ~2° 12.8.1989 i Lyngby med Eliana Silva dos Santos, *28.1.1967 i Jaguaripe, Bahia, Brasilien, datter af vicepræsident i Militærpolitiets klub for løjtnanter og sergenter Evilásio Antonio Dias dos S. og Maria José Silva.

Biography

Gunnar Bay malede de første år efter sin debut abstrakt konkrete malerier i forlængelse af den uddannelse, han havde modtaget hos Richard Mortensen på Akademiet. Men B.s umiddelbare og spontane holdning til billedet var i konflikt med det konkrete maleris stramme regler. Fra midten af 1970erne begyndte han at undersøge muligheden for en sammensmeltning af det abstrakte og det genkendelige. Med spontane farvestrøg i lange stræk over lærredet og med en dominerende hovedfarve formede han både abstraktion og figuration. Under sine mange ophold i Brasilien har B. modtaget stærke inspirationer fra en landskabelig og eksotisk kunst. Med skitseagtige, forenklede og næsten kalligrafiske strøg har han indfanget motiver fra strand, urskov og solfyldte interiører. B.s indsats i 1980erne har ikke mindst været viet formidling af dansk kunst i Brasilien samt introduktion af brasiliansk kunst i Danmark.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Richard Mortensen) 1964-71; bifag i kunsthist., Kbh. Univ. 1973-76.

Travels

Talrige rejser til Brasilien.

Occupations

Medl. af censurkom. for Charl. Forår 1971 og dens best. 1971-73; medl. af best. for Charl. Eft. 1971, 1973; Medl. af censurkom. for KP 1972- 73; i Stat. Kunstfonds repr.skab 1981-85, 1985-89; medl. af KIKUs forretn.udv. 1982- 83, 1991-94; fmd. for KIKU 1983-86, 1986-89.

Scholarships

Gerda Iversen 1965, 1966, 1968; Carlsons Pr. 1970; Aug. Schiøtt 1973, 1975; Hielmstierne-Rosencrone 1974, 1976; Stat. Kunstfond 1980, 1984, 1988; Akad. 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1967, 1968-70, 1972, 1974, 1976; KE 1969, 1970- 71; KP 1970, 1971-72; Charl. Eft. 1972-73; Gyrr 1974-83, 1985; Pro 1981, 1982-86, 1988, 1989-91 (medl. fra 1982); Den Flexible 1977; Konkret Kunst II, Nikolaj, Kbh. 1973; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Sport i Kunst, Brandts Klædefabrik 1985; Scandinavium, São Paulo 1987-89. Separatudstillinger: Gal. Per Sten, Kbh. 1976, 1978; Gal. Torso, Odense 1978; Gal. Eremitage, Lyngby 1993 (s.m. Gorm Eriksen).

Artworks

Uden titel (5 nonfig. mal., 1966); Gråt (1970, Stat. Kunstfond); Di-da-ta (1971, smst.); Den italienske skygge (Fellini og Aldo Moro, 1978); Hjemme hos Ikea (1979, Ikea, Tåstrup); Hjemme hos Ikea (4 akvatinter, 1979, Kastrupgaardsaml.); Landskab fra Kreta, I (fotos og oliekridt, 1981, Hvidovre Komm., Rådhuset); Landskab fra Kreta, II (samme, 1981, smst.); Hyldest til rytmisk musik (mal. og serigrafi, 1983); Spejling (1985); Brillebilleder (4 arb. i oliekridt og serigrafi, 1986, Stat. Kunstfond); Spectacle in Venice (1987, smst.); Neger (1990, Eckhout- parafrase); Indianer (1990, samme); Indfødt (1990, samme); Brasil I (serigrafi, 1991, Eckhout-parafrase, Mus. de Arte de São Paolo); Brasil II (1991, smst.); ExtincÆo (Udslettelse) (1991, Kbh. Kulturfond); Kærlighed, Graviditet, Fødsel (trilogi, 1992). Udsmykning: Bemalede betonrelieffer til børneinst. Friheden, Hvidovre (1972).

Literature

Michael Buchwald (red.): Fellini håndkoloreret en billed- og ord antologi, 1978, 25-29; Gunnar Bay: PAR A DISE, 1989.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.