Lena Bay

Weilbach information

Genealogy

Bay Barlby, Lena, *1945, grafiker og maler. *10.7.1945 på Fr.berg. Døbt Bay Jensen. Forældre: Grosserer Niels Christian Jensen og nodlerske Astrid Ada Rigmor Jensen. ~2.7.1967 i Tåstrup med redaktøren og forfatteren Finn Barlby *15.5.1945 på Fr.berg, søn af overinspektør Michael B. og Jhonna Marie Hansen.

Biography

Lena Bays væsentligste kunstneriske indsats har ligget inden for grafikken og især i hendes træsnitillustrationer til H.C. Andersens eventyr. Stilistisk ligger hendes arbejder i forlængelse af traditionen fra Emil Nolde og de øvrige tyske ekspressionister fra århundredets begyndelse. Udtrykkets grumhed kan virke mere barsk end eventyrforfatterens milde stemme, men rammer alligevel på et dybere plan en fælles tone af uundgåelig skæbne. B.s menneskeskikkelser træder i karakter mod en dominerende sort baggrund, ekspressivt ridset op med grove, hvide streger, der står som ar i billedfladen. De valgte motiver ligger tæt op ad fortællingen og er i grundtrækkene skildret realistisk men med en arketypisk karakter, der åbner for vide fortolkningsmuligheder.

Education

Kunsthåndværkersk., billedkunst og design 1963-67; Kunstakad. Kbh. (Dan Sterup-Hansen, Richard Winther og Hein Heinsen) 1979-86, kunstpæd.sk. (Helge Bertram) 1986-88.

Travels

Paris 6 mdr. 1967; Cuba 3 mdr. 1968; Berlin 1968; studierejser til London, Paris, Prag, Barcelona, Madrid, Firenze, Rom 1980- 88.

Occupations

Kurser i grafik på Folkeuniv. fra 1981; medl. af BKFs best. 1984-86; censor for Charl. Forår 1986-87, 1991-92; for KP 1986; adjunkt på Falkonergårdens Gymn. 1992.

Scholarships

Ole Haslund 1984; Henry Heerup 1985; Bikubens Fond 1988.

Exhibitions

Charl. Forår 1979, 1981-83, 1985; KE 1980-82; KP 1980-81, 1983-84; Charl. Eft. 1983; Aspekter, Århus Kunstbygn. 1983; Ung nord. kulturfestival, Sth. 1985; De Danske ung da. nutidskunst, Ronneby Stadshus 1987; 4 Akad., Vikingbergs Konstmus., Hälsingborg 1988; Ovalen 1988-92; Da. grafikere, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: Gal. Admiralg. 20, Kbh. 1984, 1986, 1988, 1990; Solens Lænker, Gal. Rostrum, Göteborg 1986; Gal. Brantebjerg, Rørvig 1989; Nikolaj m.fl. 1989-90; Gal Dahl, Kbh. 1992.

Artworks

Kvinde i rum (2 stk., koldnål, 1980, Esbjerg Komm.); Dreng og hest I, II, III (farveraderinger, 1984, Kunst på Arbejdspladsen); Fra rosenhaven (ætsning, 1986); Vild engel (collage, 1986, Vikingbergs Konstmus.); Til Den polske kongesøn af M.A. Goldschmidt (træsnit, 1988, Ribe Kunstmus.). Illustrationer: Jytte Borberg: Alice og mig, 1983; Marianne Larsen: Jeg spørger bare, 1982; samme: I dag og i morgen, 1983; Jytte Borberg: Hvad tænkte egentlig kaninen? 1984; Finn Barlby: Springet og andre eventyr, 1987; træsnit til flg. eventyr af H.C. Andersen for forlaget Dråben: Rosen-Alfen, 1988; Vanddråben, 1988, orig. i H.C. Andersens Hus; Tante Tandpine, 1988, orig. smst.; Skyggen, 1990, orig. smst.; Elverhøi, 1992.

Literature

Lise Funder: L.B., Nikolaj, Kbh. m.fl. 1989; Inf. 9.11.1989 (Lars Grambye); Hugo Hørlych Karlsen i: BUM, 2, 1991; samme i: BUM, 1, 1992.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.