Lena Bay

Biography

Lena Bays væsentligste kunstneriske indsats har ligget inden for grafikken og især i hendes træsnitillustrationer til H.C. Andersens eventyr. Stilistisk ligger hendes arbejder i forlængelse af traditionen fra Emil Nolde og de øvrige tyske ekspressionister fra århundredets begyndelse. Udtrykkets grumhed kan virke mere barsk end eventyrforfatterens milde stemme, men rammer alligevel på et dybere plan en fælles tone af uundgåelig skæbne. B.s menneskeskikkelser træder i karakter mod en dominerende sort baggrund, ekspressivt ridset op med grove, hvide streger, der står som ar i billedfladen. De valgte motiver ligger tæt op ad fortællingen og er i grundtrækkene skildret realistisk men med en arketypisk karakter, der åbner for vide fortolkningsmuligheder.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.