Fr. P. Becker

Weilbach information

Genealogy

Becker, Friedrich-Peter, *1907, maler og dekoratør. *4.8.1907 Øster Løgum. ~4.4.1936 med Gertrud Wilhelmine Sophie Driever, *11.10.1907 i Tyskland, ?5.11.1989.

Biography

Fr.-P. Becker har været en af de mest flittige udstillere blandt de lokale sønderjyske billedkunstnere. Hans hovedindsats har ligget i et stort administativt arbejde for at bedre udbredelsen af og kendskabet til sønderjysk kunst, fortrinsvis på det lokale plan. En lang række af hans malerier befinder sig i privateje rundt omkring i landsdelen. B.s malerier var i begyndelsen præget af kubismen, siden har han arbejdet abstrakt men har også malet naturalistiske motiver fra granskov og mose. Som maler kan han bedst karakteriseres som traditionel dekorativist. B. har endvidere medvirket ved restaurering af kirker.

Education

Studier ved forsk. malerskoler, bl.a. Kunstakad. i Schwerin.

Travels

Tyskland, Østrig, Italien.

Occupations

Medl. af kom. for Den sønderjydske Udst. 1935, fmd. for samme fra 1954.

Scholarships

Generalmajor H. Rørdams guldmed. i forb. med Sønderjydsk Malersammenslutn. jub.udst. 1960.

Exhibitions

1000-årig jub.udst., Meissen 1928; Den sønderjydske Udst. af Kunst- og Kunsthåndværk 1935-36, 1939, 1941, 1945, 1951-52, 1954-60, 1963-65, 1968, 1970 (medstifter); Aabenraa Kunstforen. maleriudst., Aabenraa Mus. 1950; Grænselandsudst., Haderslev 1956; Påskeudst., Det gule Palæ, Gråsten 1976-77. Separatudstillinger: Lundsbjerg 1964 (s.m. Ninna Wassileffsky); Aabenraa Mus. 1971.

Artworks

Det kosmiske lys (udst. 1963); skov- og mosebilleder. Udsmykninger: Vægmaleri til Hovslund Forsamlingshus (1955); vægmaleri til Sønderjysk Idrætscenter, Nørre Hostrup (1981).

Literature

Jydske Tid. 18.7.1963; Sønderjyden 16.7.1964.

Author: Jørn Otto Hansen (J.O.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.