Fr. P. Becker

Biography

Fr.-P. Becker har været en af de mest flittige udstillere blandt de lokale sønderjyske billedkunstnere. Hans hovedindsats har ligget i et stort administativt arbejde for at bedre udbredelsen af og kendskabet til sønderjysk kunst, fortrinsvis på det lokale plan. En lang række af hans malerier befinder sig i privateje rundt omkring i landsdelen. B.s malerier var i begyndelsen præget af kubismen, siden har han arbejdet abstrakt men har også malet naturalistiske motiver fra granskov og mose. Som maler kan han bedst karakteriseres som traditionel dekorativist. B. har endvidere medvirket ved restaurering af kirker.

Author: Jørn Otto Hansen (J.O.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.