Ivar Bentsen

Occupations

Medhj. ved håndværkersk. i Vallekilde 1905-08; dens leder 1908-11; forstander for bygm.-, snedker-og malersk. ved Holbæk 1913-20; ans. ved Kunstakad. Kbh., bygn.sk. 1920-23; prof. smst. 1923-40; ark. for Statsskovvæsenet 1923; medl. af best. for Det tekn. Selsk. Sk. 1923-26; i best. for Foren. Bedre Byggeskik 1915-43; for Byplanlaboratoriet 1921-42; fagred. ved Tekn. Leksikon for Industri og Håndværk, Bd. I (1943).

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.