Knud Nellemose

Weilbach information

Genealogy

Nellemose, Knud, 1908-1997, billedhugger. *12.3.1908 i Kbh., ?14.1.1997. Forældre: Intendant, inspektør, senere kontorchef ved KTAS Sophus Vilhelm Aage N. og Anna Marie Hultgreen. ~1° 23.12.1930 i Kbh. med maleren Rita Elena Goltermann Hansen, *27.1.1910 i Buenos Aires, Argentina, ?24.8.1985, datter af civiling. Hans Laurits H. og Johanne Goltermann. Ægteskabet opl. 1934. ~2° 21.10.1950 i Kbh. med Pia Liliana Bendix, *1.11.1930 i Rom, datter af maleren Tyge Zøylner B. og Lili Fanny Henriques.

Biography

Knud Nellemose begyndte sin karriere som bladtegner og sportsjournalist, og motiver fra sportens verden kom naturligt til at optage ham. Han har som billedhugger udelukkende beskæftiget sig med den naturalistiske menneskefigur og portrætbusten. Formmæssigt var han i begyndelsen noget påvirket af Kai Nielsen, som det ses i Bokserhoved fra 1934, men han udviklede hurtigt sit eget uafhængige formsprog. Han har udført en lang række skulpturer af sportsfolk, ofte i stærk bevægelse, både i lille og i stort format. Statuetten To brydere fra 1938 er forarbejde til en gruppe i overnaturlig størrelse, som N. udarbejdede og udstillede, men alligevel destruerede året efter. I skulpturer med flere agerende personer arbejder han yderst bevidst med de rytmiske muligheder, der ligger i arme og bens bevægelser, i deres sam- og modspil. Men han dyrker ikke kun figurer i bevægelse. Han har lavet flere skulpturer, der står hvilende i sig selv. På rejser til Italien og Grækenland gjorde antikkens billedhuggere og renæssancens Donatello stort indtryk på ham, men hans eget skulpturelle udtryk, hvor små forskydninger i muskler og asymmetriske positioner giver indtryk af liv og bevægelse i den fastholdte form, kan dog ikke direkte afledes af disse oplevelser. Portrætbusten har han dyrket livet igennem, og han har været en meget søgt portrættør. Mange fremtrædende personligheder har stået model, både til enkle buster, hvor der fokuseres på selve ansigtets karakteristika og menneskelige udstråling, og til halvfigursportrætter, hvor de levende og individuelle ansigtstræk får en ekstra understregning af kroppens og tøjets bærende volumen. Under besættelsen var N. aktiv i modstandsgruppen Frit Danmark, og efter befrielsen fik han en del opgaver med mindesmærker for krigens ofre. Den liggende, sårede unge mand har han skildret flere gange. Motivet, hvor figuren har den ene arm inde under kroppen og den anden strakt krummet frem i smerte, som det ses på Frihedsmonumentet i Århus fra 1953, får en uhyggelig nærværende og voldsom udformning i Erindring fra 1988. Her har personen taget skikkelse af en muselmand og rejser fortvivlet den udstrakte hånd op fra jorden, mens hovedet ikke kan løfte sig fra underlaget. Billeder fra krigens koncentrationslejre, gemt i erindringen, er her blevet fastholdt i skulpturel udformning.

Education

Bizzie Høyers tegnesk.; Kunstakad. Kbh. (E. Utzon-Frank) 1927 periodisk til 1933.

Travels

Italien, München og Berlin 1938; Italien, Grækenland, Tyrkiet, Frankrig, England og Skotland 1947-48; Venezia 1950; Grækenland 1963.

Occupations

Sportstegner ved B.T. og Berl. Tid. 1925-45; medl. af censurkom. for KE 1934-35, 1992; medl. af modstandsbevægelsens kunstn. udvalg fra 1945; medl. af best. for Da. Billedh.samf. 1946, 1949; medl. af best. for Kunstforen., Kbh. 1957-63; medl. af Stat. Kunstfonds best. 1958-64, af repr.skab 1969-74, af det billedkunst. udsmykn.udv. 1974-77; medl. af Akad.rådet 1959-66, 1968-74, fmd. for billedh.sektion 1962, 1968; lærer ved Det jyske Kunstakad. fra efterår 1965, medl. af ledelsen 1965-83; medl. af censurkom. for KE 1979.

Scholarships

Ronge 1935-37: Dalsgaard 1936; Hielmstierne-Rosencrone 1937, 1939; Akad. 1939; Hall 1939; Bielke 1940; Carl Jul. Petersen 1940; Carlsons Pr. 1941; Eckersberg Med. 1944; Villiam H. Michaelsen 1944; Ancker 1945; Zach. Jacobsen 1945; Kai Nielsen 1945; Ny Carlsbergfondets rejsestip. 1947; Med. og Honourable Mention, olympiske lege, London 1948; Viggo Jarl 1959, 1967, 1993; Henri Nathansen 1963; Winkel og Magnussen 1965; Thorvaldsens Med. 1968; Æresmedl. af Akad. 1988; Larsen Stevns 1990; Niels-pr. 1991; Gelsted-Kirk-Scherfig pr. 1996.

Exhibitions

KE 1928-30, 1934-35; Koloristerne 1932, 1957; Decembristerne 1939, 1941-44, 1953; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Charl. Forår 1941; Sommerudst., smst. 1941; Utzon-Frank og hans Elever, Charl.borg 1943; Nord. Konstutst., Göteborg 1943; Den frie Udst. 1946, 1954, 1956-58, 1960, 1962-64, 1966, 1968-69, 1972-75, 1977, 1980-81, 1983, 1985, 1988; Nord. Kunstforb., Oslo 1946; Den da. Kunstudst. i Oslo 1946; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Deense Tentoonstelling, Haag 1948; Olympiske lege udst., London 1948; bien., Venezia 1950; Billedkunst, Den frie Udst. bygn. 1952; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg 1952; Nord. Kunst, Bergen og Oslo 1953; Charl. Eft. 1954; Å-udst. 1955, 1965, 1981; Arte Nord. Contemp., Palazzo delle Espo., Rom 1955; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1957; Charl.borg udst. gennem 100 år, smst. 1957; Middelheim bien. voor Beeldhouwkunst, Middelheimpark, Antwerpen 1959; Forårsudst., Odense 1961; Nord. Kunst, Trondheim 1965; Expo. internat. de Sculpture Contemp., Mus. Rodin, Paris 1966; Danese, Torino 1971; Portrætter, Nikolaj, Kbh. 1974; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977; Vor tids Odsherred- kunstnere, Pakhuset, Nyk. Sj. 1977; Skulptur, Veksølund 1978; Kunst på papir, Skovgaardmus. 1979; Portrætter, Gal. Asbæk, Kbh. m.fl. 1985; Sport i kunst, Brandts Klædefabrik, Odense 1985; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985. Separatudstillinger: Kunstnerforb., Oslo 1948 (s.m. Folmer Bendtsen); Aarhus Permanente 1958 (s.m. Kai Mottlau, Eiler Krag); Lien, Slettestrand 1967 (s.m. Jens Søndergaard, Kay Christensen); Oslo Kunstforen. 1968 (s.m. Kai Mottlau); Kunstforen., Kbh. 1969 (s.m. Kjeld Hansen); Kunstforen. Pakhuset, Nyk. Sj. 1979 (s.m. Preben Wilmann, Søren Hjorth Nielsen, Sonia Brandes og Hans Jørgen Nicolaisen); Køge Skitsesaml. 1983; Bikubens gård, Kbh. 1984; Stat. Mus. for Kunst 1984; Odsherred Kunstmus., Asnæs (retrosp.) 1996.

Artworks

(Bronze, hvis andet ikke anført): Monumenter og større skulpturer: To brydere (1938, destrueret, forarb. Stat. Mus. for Kunst, Nat.mus., Sth., Nasjonalgal., Oslo); Fodboldspillere (1941, Kunstmus. Trapholt); Ung mand med diskos (1942, Vejle Stadion, Eckersberg Med. 1944, 1949, Lersøparken, Kbh.); Frihedsmonument (1946, Indelukket, Silkeborg); Ung såret mand, kravlende nøgen mand (1948-49, Stat. Mus. for Kunst., Mus. i Auschwitz, Frihedsmus., Kbh.); Ung falden mand (gips, 1951, bronze, 1963, Frihedsmus., Kbh.); Ung såret mand, monument for Frihedskampens Faldne (granit, 1953, 4. Maj-Koll., Århus); Fodboldspiller (1960, Tingbjerg Sk., Kbh.); Nøgen ung mand (1957-59, Idrætshøjsk., Sønderborg, Stadion, Nyk. F., Bispebjerg Kgrd., Kbh.); Martin Andersen Nexø (1969, Chr.havns Vold, Kbh.); Søren Kierkegaard (1972, Marmork., Kbh.); Fodboldspillergruppe (1973, Maribo); Fodboldspillergruppe (1976, KB-hallen, Kbh.); Frederik IX (1982, Langelinie, Kbh.); Erindring (1987, Stat. Mus. for Kunst); B.S. Ingemann (1988, Marmork., Kbh.); Mål (1994, Parken, Kbh.). Statuetter og mindre arbejder: Kvindetorso (1935, Aarhus Kunstmus.); Kvindetorso, siddende (1938, Stat. Mus. for Kunst); To brydere (1938, smst.); Stående, nøgen ung mand (1946-47, Vejle Kunstmus.); Stående nøgen kvinde (ca. 1959, smst.); Løber (Kunstakad. Kbh.); Mål, fodboldspillergruppe (1986, Den jyske idrætssk., Vejle);. Portrætter: Spliid (cement, udst. 1928); Chr. Houmark (maske, 1929); Bokserhoved (gips, 1934, omarb., kunststen 1936, bronze, Undervisningsmin., granit, 1947, Moderna Mus., Sth.); Avismanden Leitriz (halvfig., kunststen, 1935, Vejle Kunstmus., bronze, Stat. Mus. for Kunst); Vibeke (1936, granit, 1937, Fyns Kunstmus.); Ulf, barnehoved (kalksten, 1938, Sønderjyll. Kunstmus.); Dir. L. Nathansen (kalksten, Carlsons Pr. 1941); Elsa, ung kvinde (1948, Stat. Mus. for Kunst); Maleren Tyge Bendix (halvfigur, 1948, Stat. Mus. for Kunst); Peter (halvfigur, 1948, Esbjerg Kunstmus.); Højesteretssagfører C.B. Henriques (1956, Aarhus Kunstmus.); Pia (Randers Kunstmus.); Dir. Paul Tillge (1957, Stat. Mus. for Kunst); Frederik IX (1957, Odense Rådhus, Fredensborg Slotspark); Dronn. Ingrid (1958, smst.); Julius Bomholt (1958); Dir. Bøje Benzon (1959, Zoo. Have); Ib (1961, Skive Kunstmus.); Karl Bjarnhof (1961-63, Vejle Kunstmus.); samme (1963, støbt 1969, Stat. Mus. for Kunst); Adam Elsass (1965, Glyptoteket); Michael, lille dreng (ubrændt ler, 1965, Stat. Mus. for Kunst); Ann, ung kvinde (maske, ubrændt ler, 1965, smst.); Clara Pontoppidans hoved (fragment, smst.); Clara Pontoppidan (1965, Det kgl. Teater); Dir. Bent Suenson (1969); Rigsantikvar P.V. Glob (1979, Nat.mus., Kbh.); Jens Otto Krag (halvfigur, 1983, Randers); Steen Eiler Rasmussen (1988, Fr.borgmus., Kunstakad. Kbh.); Mogens Koch (1991-92, Kunstakad. Kbh.). Andet: Minderelief over idrætsfolk faldet under besættelsen (1948, Idrætshuset, Kbh.); Klokkespil med figurer (1953, Kampmannsg. 4, Kbh.); Livets aldre (relief, 1962, Vestre Landsret, Viborg); Mindesten med relieffer for I.P.E. Hartmann (1965, Nærumgård, Kbh.); Minderelief for viceadmiral A.H. Vedel (grønlandsk marmor, 1993, Orlogsmus.). Frimærker: Fr. IX 70 år (1969); Dronn. Margrethe (1972- 81); VM i håndbold for herrer (1978). Skriftlige arbejder: Mindeord over Erick Stuckmann i: Kat. Den frie Udst., 1963; mindeord over Henrik Starcke i: Samme, 1974; Tekst om Lis Nogel i: Samme, 1980.

Literature

Berl. ill. Tid. 12.2.1939 (Helge Refn og Poul Raae); Vejle Amts Avis 3.1.1942 (interv.); Pol. 28.7.1942; Ekstrabl. 1.8.1942 (interv.); Land og Folk 31.1.1946 (interv.); 23.2.1947 (interv.); Berl. Tid. 4.10.1947 (interv.); Folmer Bendtsen i: Den frie Udst. Kat. 1946, 18-20; Ark. 1950, 40, 84; Preben Wilmann: K.N. (Vor Tids Kunst), 1957; Herman Madsen i: Kunst, 1958, 199-204; Byens Kunst, 1947-1976, 1977; Preben Wilmann: K.N., 1979; Steinar Gjessing (red.): Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo 1980, 195; Sven Jørn Andersen: Skulpturer i Silkeborg, 1982; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983; Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, 1983, 100, 139; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Kunstens arbejdsdag (film, ca. 1955, Kristian Begtorp); DR- TV 1980 (Sigurd Lefèvre); TV-udsendelse ved Frantz Howitz 1987; Det gælder om at finde skævhederne, DR-TV 26.12.1993 (Hanne Brandt).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.