Knud Nellemose

Occupations

Sportstegner ved B.T. og Berl. Tid. 1925-45; medl. af censurkom. for KE 1934-35, 1992; medl. af modstandsbevægelsens kunstn. udvalg fra 1945; medl. af best. for Da. Billedh.samf. 1946, 1949; medl. af best. for Kunstforen., Kbh. 1957-63; medl. af Stat. Kunstfonds best. 1958-64, af repr.skab 1969-74, af det billedkunst. udsmykn.udv. 1974-77; medl. af Akad.rådet 1959-66, 1968-74, fmd. for billedh.sektion 1962, 1968; lærer ved Det jyske Kunstakad. fra efterår 1965, medl. af ledelsen 1965-83; medl. af censurkom. for KE 1979.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.