Helge Nielsen

Biography

Helge Nielsens kunst var i de tidlige år præget af en lidt tung og molstemt naturalisme, fjernt fra de fleste af hans samtidige kollegers eksperimenter med de nye franske strømninger. Især i hans portrætter spores indflydelsen af Julius Paulsens tradition med tungt gennemarbejdede motiver, bearbejdet med en jordfarvet palet. Mødet med det høje bornholmske lys satte i 30rne fart i en ny udvikling, hvor tonen efterhånden drives opad. Først i en række modelstudier og siden i landskabsmaleriet, der dog altid strammes og fastholdes i en sikker komposition af det persongalleri, der befolker lærredet, gerne hans børn eller arbejdende fiskere. Selv om Niels Larsen Stevns er den kunstner, der umiddelbart forekommer som det lysende eksempel for N., fremhævede han selv E. Delacroix, hvis farvelære især har præget teatermaleriet, som han havde lært som ung. Den særlige lyse forårsagtige palet, der til tider kan forekomme næsten skrigende skarp, udvikledes efterhånden. Især i 1940rne præsterede han en række gennemarbejdede billeder af huset og haven i Listed på Bornholms østkyst, det sted der fra midten af 30rne og resten af livet blev hans faste holdepunkt. N.s fine fornemmelse for portrætmaleriet udmøntede sig i en række væsentlige personskildringer, hvor komposition, figurtegning og kolorit samledes til en præcis karakteristik, spændende fra det posthume monumentale portræt af moderen (1946) over det vitale koloristisk muntre portræt af Ida-Merete Erlandsen (1947) til det værdige, kærligt alvorsfulde af Hjalmar Gammelgaard (1952). Ved siden af maleriet spillede N. en central rolle som rådgiver for Julius Bomholt i forbindelse med oprettelsen af Statens Kunstfond, hvor han både gennem kommissionsarbejdet og ved sin personlige indflydelse sikrede kunstnernes afgørende indflydelse.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.