Helge Nielsen

Literature

Preben Wilmann: H.N. (Vor tids Kunst, 49), 1954; samme i: Gutenberghus Årsskr., 1965, 4, 6, 16f; Sig. Schultz i: Samme, 1967, 17; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971, 119f; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Bornholmeren 11.05.1980 (nekr.); Bornholms Tid. 11.11.1980 (nekr.); Lars Kærulf Møller: Bornholms Kunstmus., 1986, 35, 37.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.