Jens Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Jens, 1891-1978, maler og grafiker. *30.6.1891 på gården Vestmark i Jelstrup ved Års, ?8.5.1978 i Holstebro, begr. smst. Forældre: Gårdejer Niels N. og Else Marie Jensen (Holme). ~30.12.1912 i Løgstør med Anna Olesen, *23.12.1884 i Rårup, Bjerre Herred, ?17.2.1980 i Espergærde, datter af vogn- og akselfabrikant Hans O. og Karen Olsen.

Biography

Jens Nielsen blev maler sent i livet. I 1931, efter i en årrække at have drevet friskolevirksomhed, malede han sit første billede. Oliebillederne var hans foretrukne udtryksform, mens akvarellen kommer til fra midten af 40erne. "I oliemaleriet møder jeg den fornødne modstand" var hans egne ord. Og her møder man de stærke, koloristiske, ekspressive motiver, som regel med meget pastos farvepålægning, der lige så ofte er udført med palet og kniv som med pensel. I N.s produktion, som var meget omfattende, vil man finde en lang række religiøse motiver, ligesom mennesket og menneskers indbyrdes relationer er stærkt betonet. Ofte skildrer han menneskers møde med en stærk psykologisk indlevelse og sans for de afgørende og skelsættende livssituationer. I en række billeder ses menneskekroppe i stærk bevægelse, ofte i drift opefter, f.eks. De døde vågner. Akvarellerne, som var hans foretrukne materiale på de mange rejser, er mere poetisk følsomme og drømmeagtige i skildringen, men stadig med stærk glød i farveholdningen. N. brugte tempera for at opnå en mere stoflig og holdbar virkning. Landskabsbillederne bærer tydeligt præg af rejseindtryk fra eksotiske lande. Paletten er her glødende, dristig og klingende, ligesom man ser det i de ofte dramatiske bibelske billeder. Også her vil man finde mennesket anbragt i landskabet, og det er i høj grad farven, der former figurerne. Det litterære indhold ses bl.a. i f.eks. Shelley-serien, Don Quijote-motiverne og H.C. Andersen-serien. N. kan til dels sammenlignes med Jens Søndergaard, såvel i figurtegningen som i farvernes voldsomhed. Endvidere kan tanken falde på Emil Nolde, men også på Edvard Munch, mest i den psykologisk skildrede situation. Olivia Holm-Møller, som var hans ven og rejsekammeret i en årrække, fik stor indflydelse på ham, ligesom Oluf Høst gjorde et stærkt indtryk ved sin artistiske behandling af farven. Tidligt i livet havde N. en drøm om at blive præst eller digter. Det blev imidlertid farverne han valgte i sin "forkyndelse" af de tidlige barndomsårs oplevelser og syner i det himmerlandske univers og af senere indtryk fra dagliglivet, ikke mindst af rejserne til fjerne egne, som blev oplagret i sindet til senere brug og skildret i voldsomme farveorgiske udladninger. N. brugte farven som det formende element. Det egentlige gennembrud for kunstneren kom sent. Først i 1966, da N. var 75 år gammel, kom den endelige og fuldgyldige anerkendelse med separatudstillingen i Den frie Udstillingsbygning. Jens Nielsens Museum i Holstebro blev indviet i 1971.

Education

Højsk.oph. Krabbesholm og Askov; som maler autodidakt; pædagogiske studier i Prag og Dresden 1932.

Travels

Spanien 1936-37; Frankrig 1938; Marokko 1948; Mexico 1950; Mexico, USA 1951; Nord. lande 1952-53; Indien 1954-55; Egypten, Japan, USA, Mexico 1954; Norge, Italien 1957-59; Kina 1960; De kanariske Øer 1962; Israel 1963; Rom og Oslo 1964-65; Rom 1966, 1968; Spanien 1967; desuden kortere rejser til Holland og Belgien.

Occupations

Lærer på Aagaard Højsk.; grundlægger af egen frisk. i Nr. Søby 1915; i Vejen 1927-31.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1939; Suhr 1944; Den franske stats stip. 1948; P.A. Schou 1950; van Gogh 1954; Stat. Kunstfond 1965.

Exhibitions

Religiøs kunst, Esbjerg Kunstforen. m.fl. 1944; KP 1950. Separatudstillinger: Ramme-Larsen 1934; Den frie Udst. bygn. 1936-38 (s.m. Olivia Holm-Møller), 1941-42, 1944 (s.m. samme), 1945 (s.m. samme og Eric Erichsøe), 1958, 1964, 1966 (retrosp.); Kunstforen., Oslo 1939 (s.m. Olivia Holm-Møller); Charl.borg 1946, 1948 (akvareller); Vejle Mus. 1947; Sth. 1947; Brooklyn Mus., N.Y. 1951 (retrosp.); Mexico City 1951; Gal. Fürstenberg, Paris 1956; Århus Rådhushal 1956; Kunstnernes hus, Oslo 1957; Vejen Mus. 1958; Aabenraa Mus. 1958; Sammenslutn. af Da. Kunstforen. 1959-60 (vandreudst.); Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1961; Rebild 1962; Den gl. Skole, Sdr. Hjerm 1967; Skive Mus. og Farsø 1967; Vejle Kunstmus. 1968; Nørrelandsk. 1968; Løgumkloster 1971; Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus. 1991 (udvidet mindeophængn.).

Artworks

Kristus vandrer på søen (1936, Nørrelandsk., Holstebro); Isak møder Rebekka (1936-37); De rådvilde (1937, Vejen Kunstmus.); Landskab (1938, smst.); Korsfæstelsen (1939, Skanderborg Slotsk.); Moses knuser stentavlerne (1942, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Ruth og Boas (1942, Vejle Kunstmus.); Kvinder ved toilette (1943, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Agnete og Havmanden (1948, smst.); Mexicanske hekse (1952, smst.); Mexikansk landskab (ca. 1953, Vejle Kunstmus.); Englene kommer (1955, Storstrøms Kunstmus.); Den hellige Frans prædiker for fuglene (1956, Aarhus Kunstmus.); Saligheden (1956, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Rejsen til de saliges øer I-III (1956, smst.); Shelleys forlis (1960, smst.); Edens blomster (1964, smst.); Møde med livets alvor (1965, smst.); Ung leg på stranden (1969, smst.); Kina III (1964, smst.); Peters vandring (triptykon, 1969, smst.); Jakobs drøm (1970, smst.); Getsemane (triptykon, 1970, smst.). Akvareller: Moses serien (1945, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); H.C. Andersen serien (1948, smst.); To arabere i fortrolighed (1948, smst.); Mexicansk slette i regntiden (1951, Stat. Mus. for Kunst); Negerdansen (1951, smst.); Englene kommer (1951, smst.); To i båden. Allegori (1951, smst.); Jysk landskab (1965, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Fjerne riger (Vejle Kunstmus.); Kærlighedens vej (10 akvareller, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.). Skriftlige arbejder: Menneskets vej I-III, aforismer, 1931-34; 16 snit (hæfte med linoleumssnit), 1933- 34.

Literature

Berl. Tid. 7.9.1934 (K. Flor); 30.8.1953 (interv., Carina Drastrup); Pol. 25.1.1936 (K. Pontoppidan); 14.2.1944 (samme); 30.6.1971 (Pierre Lübecker); Nat.tid. 22.2.1941 (Sig. Schultz); Soc.Dem. 17.2.1944 (interv.); 19.2.1944 (Pr. Wilmann); Niels Th. Mortensen: Maleren J.N., 1958; B.T. 27.11.1961 (Gunnar Jespersen); Ole Sarvig i: Kat. Den frie Udst. bygn. 1966; Knud Voss: J.N. akvareller, 1969; Vejle Amts Folkebl. 15.1.1971 (interv., Johs. Rasmussen); Jyll.P. 27.6.1971 (interv., Henning Bro); Holstebro Dagbl. 29.7.1971; 30.7.1971; 31.7.1971 (interv.); Grethe Pedersen i: Hrymfaxe 3, 1974, 3-8; Knud Voss: Maleren J.N., 1975; Niels Th. Mortensen: På vej mod lyset, 1976; Ole Sarvig: Evangeliets billeder belyst af denne tid, 1979; Henry Bailum i: Kunstavisen 4, 1982, 7. Marginalen, DR prg. 1, juni 1991.

Author: Grethe Pedersen (Gr.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.