Martin Borch

Weilbach information

Genealogy

Borch, Martin, 1852-1937, arkitekt. *1.3.1852 på Skerngaard ved Skern, ?8.2.1937 i Kbh., begr. i Hørsholm. Forældre: Proprietær Frederik B. og Johanne Frederikke Frausing. ~28.7.1880 i Randlev med Marie Henriette Nyrop, *29.7.1853 på Holmsland, ?10.9.1943 i Kbh., datter af sognepræst Christoffer N. og Helene Ahlmann.

Biography

Martin Borch arbejdede inden for tidens historicistiske retning. Især i de tidlige bygninger gjorde mangeartede inspirationskilder sig gældende, eksempelvis nord-italiensk renæssance i Landsarkivet, nederlandsk renæssance i facaden til Højbro Plads 5 og i Nørregade 2 en vis klassicisme, der i øvrigt også viste sig i senere byggerier. Med Andreaskirken indtrådte omkring 1900 en drejning imod et nyt og skærpet forbillede i dansk middelalderarkitektur. Denne tendens kom også til udtryk i det samtidige projekt til Privatbanken. Kendetegnende for disse bygninger er en vis tyngde i bygningskroppen, en stærk plastisk karakter og stor stoflighed, der opstår i samspillet mellem bygningsmassen og teglstenen. Teglstenen, det dominerende byggemateriale, knytter de enkelte bygningsdele sammen i en helhed og anvendtes, sammen med formsten, til en enkel, dekorativ detaljering af murværket. Andreaskirken er særligt repræsentativ for denne formgivning. Som en genfortolkning af den danske landsbykirke tilstræber den gennem sine tunge mure i munkesten at genskabe lidt af middelalderkirkens stemning. B. forestod adskillige restaureringsopgaver og bidrog i aktuelle debatter med mange artikler, især i Architekten; bl.a. var han, hvad der var ret enestående, en varm fortaler for, at C.F. Hansens Christiansborg skulle blive stående og istandsættes efter branden.

Education

Randers Latinsk. 1863-66; tømmersv. 1870; C.V. Nielsens Tegnesk., Kbh. 1868-69; Kunstakad. Kbh. 1869-77, lille guldmed. 1878, opm. af middelalderk. på Bornholm 1874; suppl. underv. i akvarelmaling.

Travels

Tyskland 1874, 1875; Italien 1882; Verdensudst. i Paris, Holland, Belgien 1889; Italien 1891, 1901, 1906; Italien, Grækenland, Konstantinopel 1909; Italien 1913; Italien, Sydfrankrig 1922, 1925.

Occupations

Tegner ved Engelhardts arkæologiske unders. i Thy 1878; ark. for De da. Spritfabr. 1881-1912; for Fr. VIIs Stiftelse på Jægerspris 1884-1920; ass. ved Kunstakad. ark.sk. 1893-99; medl. af Akad. 1901; kgl. bygn.insp. 1903-23; medl. af Det særlige Syn for Landets Hovedk. 1904-35; medl. af Akad.rådet 1908-20; ark. for Børsen 1908-36; medl. af Det særlige Bygn.syn 1918-33; fmd. for Kunstnerhjemmet 1920-31.

Scholarships

Min. rejseunderstøt. 1889; Akad. 1891, 1901; Eckersberg Med. 1894, 1901; æresmedl. af Akad. Ark.foren. 1929.

Exhibitions

Charl. Forår 1878-1902, 1937 (mindeudst.); verdensudst., Paris 1889, 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus, 1909; Dä. Ausst., Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Bygge og Boligudst., Forum 1929; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952.

Artworks

Børneafd. Chr.minde, Jægerspris (1886); avlslænger og tilbygn. smst. (1887); det store Kongeværelse, Den nord. Udst.bygn. (1888, flyttet til Nat.mus., Brede); Provinsarkivet, nu Landsarkivet for Fyn, Odense (1892-93); Borgersk., Nørreg., Køge (1893); 10 husmandsbrug, Gisselfeld (ml. 1895-1920, om- og nybygn.); ombygn. Højbro Pl. 5, Kbh. (1896-97); Skovk., Draaby, ved Jægerspris (1897); Scherfigsv. 5, Kbh. (1897); Svaneapoteket, Skomagerg. 12, Roskilde (1898-99); Skt. Andreask., Kbh. (1898-1901); Amalieg. 13 i gården, Kbh. (1899); Det da. Selskabs Sk., Forchhammersv. 18, Fr.berg (1899-1900); butik- og kontorbygn., Nørreg. 2, Kbh. (1899-1900); kapel, Ny Skt. Nicolai Kgrd., Køge (1900); præstegård, Skovk., Draaby, ved Jægerspris (1900); Forsikr.selsk. Danm., Niels Brocksg. 1, Kbh. (1901-03); tilbygn. til Rigsdagsbygn., nu Østre Landsret, Fredericiag., Kbh. (1902-03); Snubbekorset, Vridsløsemagle Mark (1903); Rigshosp. og tilknyttede lægevidensk. inst. (1905-1911, s.m. K. Varming, hovedparten nedr.); tilbygn. til Statsanst. for Livsforsikr., Havneg. 25, Kbh. (1906-07); om- og tilbygn., Regensen med buegangen, Kbh. (1906-09); magasinbygn., Univ.bibl., Fiolstr. (1907); sygehus, Sygehusv., Køge (1907); om- og tilbygn., Amalieg. 5, Kbh. (1909 og 1913); postgodsforvaltn.bygn., Amalieg., Kbh. (1910, nedr.); Studiegård, Studiestr. 6, Kbh. (1915-16); eget sommerhus, Teglstrup Hegn (1916, s.m. C. Borch); om- og tilbygn., Nat.banken (1917, nedr.); røntgenafd., Rigshosp. (1918-22, s.m. C. Borch); udv. og ombygn., Kgl. Vet.- og Landbohøjsk., Kbh. (1918-26, s.m. C. Borch); Inst. for teoretisk Fysik, nu Niels Bohr Inst., Blegdamsv. 15, Kbh. (1920, senere udv.); Studiegården, Tagensv. 15, Kbh. (1921-23); Den kgl. Mønt, Amager Boulev. 115, Kbh. (1922-23). Restaureringer: Konsistoriets Hus, Kbh. Univ. gård (1904); Vor Frue K., Kbh. (1904); Skt. Nicolai K., Køge (1905, s.m. H.B. Storck); Borchs Kollegium, Kbh. (1912-13); Gisselfeld med ny portbygn. (1915); ombygn. og restaur., Kommunitetsbygn., Nørreg., Kbh. (1918-20); professorbolig, Kbh. Univ. gård (1920). Projekter: Stat. Mus. for Kunst (1885 og 1886, konk., pr. og tillægspr.); Chr.borg (1887 og 1888, pr.); Landsarkivet, Kbh. (1890, 2.pr.); Glyptoteket (1891, konk.); Skt. Andreask., Kbh. (1897, konk., 1.pr.); Privatbanken (1900, konk.); statshusmandsboliger (1908, konk., 1.pr. og 2.pr.); talescene, Det kgl. Teater (1910-11); Aarhus Univ. (1926). Desuden foretaget opmålinger, tegnet møbler, mindetavler og gravminder.

Literature

Bornholms ældgamle Kirkebygn., 1878, T. 20-22; Rigshospitalet i Kjøbenhavn, 1911; Vilh. Lorenzen og K. Varming: Da. ark. gennem 20 aar, 1912; Vilh. Lorenzen: Da. herregårde ved 1920, I, 1922, 44, 119, II, 1923, 489, 546; V. Lorenzen: Vor Frue Kirke, 1927; Sv. Dahl: Univ.bibl. Bygn., 1932; C. Borch: Arkitekt M.B. Særtr. af Den jyske Slægt Borch. Skjern-Borcherne, II, 1942; Knud Millech og Kay Fisker : Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951; Knud Millech i: Danm. bygn.kunst, 1963; Knud Voss og Claus Bjørn i: Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, 1974; Kristian Hvidt og Knud Millech i: Chr.borg Slot, II, 1975; C. F. Møller: Aarhus Univ. bygn., 1978, 12-13; Jørgen Sestoft: Arbejdets bygninger, (Danm. Ark.) 1979; Peter Brogaard i: Landbrugets huse, (Danm. Ark.) 1980; Lisbet Balslev Jørgensen og Hakon Lund i: Magtens bolig, (Danm. Ark.) 1980; Elin Rask: Trolden med de 3 hoveder, 1980, 173-77, 185, 191, 241, 255, 285f, 318, 325f; Villads Villadsen i: Kbh. Univ. IV, 1980; Claus M. Schmidt i: Kirkens huse, (Danm. Ark.) 1981; Kjeld de Fine Licht: Måle og tegne, 1993, 19, 22, 32. Periodika: Arch. 1898-99, 136f (Det da. Selskabs Sk.); 1899-1900, 121-25 (Svaneapotek, Roskilde), 229f (Nørreg. 2), 269-71 (Forsikringsselskabet Danm.); 1900-1901, 52-55 (Privatbanken), 98f (Glyptoteket); 185-191 (Skt. Andreask.), 1902-03, 334f (kapel, Køge); 357 (Regensen); 1903f, 209-11 (tilbygn. til Rigsdagsbygningen); 212f (Snubbe-korset); tillæg LXI, LXVII-LXXIV, XCII-XCIII (Chr.borg); 1907-8, 33f (møbler); 293f, 297, 305 (statshusmandsboliger); 1908-9, 93f (husmandshuse); 105-11, 148-53 (Regensen); 1909- 10, 485-88 (toldforvaltningsbygn.); 1911-12, 105-18, 121-28, 137-45, 153-59 (Rigshosp.); 1916-17, 117-21 (Studiegården); Ark. (red. af Alfr. Møller) 1898-99, 261f (Højbro Plads 5); 1900-1901, 21, 24f (Rigshosp.); Ark. M. 1928, 104f (Roskilde Katedralsk.); 1932, 4548 (Povl Baumann); Ark. U. 1937 (nekr.); Ark. M. 1937, 101-12 (Steen Eiler Rasmussen); Ark. 1960, 371 (Kay Fisker); Hist. Medd. om Kbh., 1981, 74 (Amalieg. 13); Architectura 3, 1981, 101, 105, 113 (Stat. Mus. for Kunst); 4, 1982, 106f (møbler); 10, 1988, 85, 103, 106-8 (Den Fri Arch.foren.); Kunst, 1899 (V. Koch: Ny dansk møbelkunst); Nat. Mus. Arb.mark, 1978, 135f (Kongevær.).

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.