Martin Borch

Literature

Bornholms ældgamle Kirkebygn., 1878, T. 20-22; Rigshospitalet i Kjøbenhavn, 1911; Vilh. Lorenzen og K. Varming: Da. ark. gennem 20 aar, 1912; Vilh. Lorenzen: Da. herregårde ved 1920, I, 1922, 44, 119, II, 1923, 489, 546; V. Lorenzen: Vor Frue Kirke, 1927; Sv. Dahl: Univ.bibl. Bygn., 1932; C. Borch: Arkitekt M.B. Særtr. af Den jyske Slægt Borch. Skjern-Borcherne, II, 1942; Knud Millech og Kay Fisker : Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951; Knud Millech i: Danm. bygn.kunst, 1963; Knud Voss og Claus Bjørn i: Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, 1974; Kristian Hvidt og Knud Millech i: Chr.borg Slot, II, 1975; C. F. Møller: Aarhus Univ. bygn., 1978, 12-13; Jørgen Sestoft: Arbejdets bygninger, (Danm. Ark.) 1979; Peter Brogaard i: Landbrugets huse, (Danm. Ark.) 1980; Lisbet Balslev Jørgensen og Hakon Lund i: Magtens bolig, (Danm. Ark.) 1980; Elin Rask: Trolden med de 3 hoveder, 1980, 173-77, 185, 191, 241, 255, 285f, 318, 325f; Villads Villadsen i: Kbh. Univ. IV, 1980; Claus M. Schmidt i: Kirkens huse, (Danm. Ark.) 1981; Kjeld de Fine Licht: Måle og tegne, 1993, 19, 22, 32. Periodika: Arch. 1898-99, 136f (Det da. Selskabs Sk.); 1899-1900, 121-25 (Svaneapotek, Roskilde), 229f (Nørreg. 2), 269-71 (Forsikringsselskabet Danm.); 1900-1901, 52-55 (Privatbanken), 98f (Glyptoteket); 185-191 (Skt. Andreask.), 1902-03, 334f (kapel, Køge); 357 (Regensen); 1903f, 209-11 (tilbygn. til Rigsdagsbygningen); 212f (Snubbe-korset); tillæg LXI, LXVII-LXXIV, XCII-XCIII (Chr.borg); 1907-8, 33f (møbler); 293f, 297, 305 (statshusmandsboliger); 1908-9, 93f (husmandshuse); 105-11, 148-53 (Regensen); 1909- 10, 485-88 (toldforvaltningsbygn.); 1911-12, 105-18, 121-28, 137-45, 153-59 (Rigshosp.); 1916-17, 117-21 (Studiegården); Ark. (red. af Alfr. Møller) 1898-99, 261f (Højbro Plads 5); 1900-1901, 21, 24f (Rigshosp.); Ark. M. 1928, 104f (Roskilde Katedralsk.); 1932, 4548 (Povl Baumann); Ark. U. 1937 (nekr.); Ark. M. 1937, 101-12 (Steen Eiler Rasmussen); Ark. 1960, 371 (Kay Fisker); Hist. Medd. om Kbh., 1981, 74 (Amalieg. 13); Architectura 3, 1981, 101, 105, 113 (Stat. Mus. for Kunst); 4, 1982, 106f (møbler); 10, 1988, 85, 103, 106-8 (Den Fri Arch.foren.); Kunst, 1899 (V. Koch: Ny dansk møbelkunst); Nat. Mus. Arb.mark, 1978, 135f (Kongevær.).

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.