Martin Borch

Occupations

Tegner ved Engelhardts arkæologiske unders. i Thy 1878; ark. for De da. Spritfabr. 1881-1912; for Fr. VIIs Stiftelse på Jægerspris 1884-1920; ass. ved Kunstakad. ark.sk. 1893-99; medl. af Akad. 1901; kgl. bygn.insp. 1903-23; medl. af Det særlige Syn for Landets Hovedk. 1904-35; medl. af Akad.rådet 1908-20; ark. for Børsen 1908-36; medl. af Det særlige Bygn.syn 1918-33; fmd. for Kunstnerhjemmet 1920-31.

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.