Martin Borch

Artworks

Børneafd. Chr.minde, Jægerspris (1886); avlslænger og tilbygn. smst. (1887); det store Kongeværelse, Den nord. Udst.bygn. (1888, flyttet til Nat.mus., Brede); Provinsarkivet, nu Landsarkivet for Fyn, Odense (1892-93); Borgersk., Nørreg., Køge (1893); 10 husmandsbrug, Gisselfeld (ml. 1895-1920, om- og nybygn.); ombygn. Højbro Pl. 5, Kbh. (1896-97); Skovk., Draaby, ved Jægerspris (1897); Scherfigsv. 5, Kbh. (1897); Svaneapoteket, Skomagerg. 12, Roskilde (1898-99); Skt. Andreask., Kbh. (1898-1901); Amalieg. 13 i gården, Kbh. (1899); Det da. Selskabs Sk., Forchhammersv. 18, Fr.berg (1899-1900); butik- og kontorbygn., Nørreg. 2, Kbh. (1899-1900); kapel, Ny Skt. Nicolai Kgrd., Køge (1900); præstegård, Skovk., Draaby, ved Jægerspris (1900); Forsikr.selsk. Danm., Niels Brocksg. 1, Kbh. (1901-03); tilbygn. til Rigsdagsbygn., nu Østre Landsret, Fredericiag., Kbh. (1902-03); Snubbekorset, Vridsløsemagle Mark (1903); Rigshosp. og tilknyttede lægevidensk. inst. (1905-1911, s.m. K. Varming, hovedparten nedr.); tilbygn. til Statsanst. for Livsforsikr., Havneg. 25, Kbh. (1906-07); om- og tilbygn., Regensen med buegangen, Kbh. (1906-09); magasinbygn., Univ.bibl., Fiolstr. (1907); sygehus, Sygehusv., Køge (1907); om- og tilbygn., Amalieg. 5, Kbh. (1909 og 1913); postgodsforvaltn.bygn., Amalieg., Kbh. (1910, nedr.); Studiegård, Studiestr. 6, Kbh. (1915-16); eget sommerhus, Teglstrup Hegn (1916, s.m. C. Borch); om- og tilbygn., Nat.banken (1917, nedr.); røntgenafd., Rigshosp. (1918-22, s.m. C. Borch); udv. og ombygn., Kgl. Vet.- og Landbohøjsk., Kbh. (1918-26, s.m. C. Borch); Inst. for teoretisk Fysik, nu Niels Bohr Inst., Blegdamsv. 15, Kbh. (1920, senere udv.); Studiegården, Tagensv. 15, Kbh. (1921-23); Den kgl. Mønt, Amager Boulev. 115, Kbh. (1922-23). Restaureringer: Konsistoriets Hus, Kbh. Univ. gård (1904); Vor Frue K., Kbh. (1904); Skt. Nicolai K., Køge (1905, s.m. H.B. Storck); Borchs Kollegium, Kbh. (1912-13); Gisselfeld med ny portbygn. (1915); ombygn. og restaur., Kommunitetsbygn., Nørreg., Kbh. (1918-20); professorbolig, Kbh. Univ. gård (1920). Projekter: Stat. Mus. for Kunst (1885 og 1886, konk., pr. og tillægspr.); Chr.borg (1887 og 1888, pr.); Landsarkivet, Kbh. (1890, 2.pr.); Glyptoteket (1891, konk.); Skt. Andreask., Kbh. (1897, konk., 1.pr.); Privatbanken (1900, konk.); statshusmandsboliger (1908, konk., 1.pr. og 2.pr.); talescene, Det kgl. Teater (1910-11); Aarhus Univ. (1926). Desuden foretaget opmålinger, tegnet møbler, mindetavler og gravminder.

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.