John Olsen

Weilbach information

Genealogy

Olsen, John, *1938, billedhugger, grafiker, maler og tegner. *25.5.1938 i Roskilde. Forældre: Slagter Carlo Harry Otto O. og Else Marie Pedersen. Samliv fra 1985 med væveren Hanne Skyum, *10.3.1961 i Bording, datter af møbelsnedker Svend S. og Lydia Mumm.

Biography

John Olsens projekt til biennalen i Venezia i 1995 samlede et produktivt livs hidtidige temaer og mange materialeformer. Bortset fra O.s forsøg på at få forskellige dyrs karakteristiske form og udtryk fremkaldt af stenen, hvilket især kendetegner hans tidlige arbejder, rummede den næsten installationsagtigt sammenhængende præsentation såvel skulpturer i træ som tegninger og træsnit. Endvidere store assemblager, hvor O. viste, hvad man kan finde ved skov og strand af dyreskeletter, mumificerede kadavere, tænder, sten, forsteninger, sneglehuse og muslingeskaller. Skønt musealt arrangeret i mandshøje glasskabe fremstod udstillingen ikke som samlinger, derimod som møder mellem objekter, påvirket af O.s sans for farvernes indbyrdes nuancer. Sigtet ud over det æstetisk-stoflige arbejde med materialerne har været at undersøge deres forvandling fra levende natur til f.eks. kalligrafisk enkle arrangementer af døde dyr, en formaning til mennesket om at huske sammenhængen i naturens cyklus, liv og død. O. har arbejdet i praktisk taget alle materialer med naturen som en bestandig inspirationskilde. Til de seneste arbejder hører tegninger, udført i sauna, hvor kul og kridt indgår forbindelse med sved og damp og resulterer i de såkaldte Svedetegninger i intense, rødbrune farver. Utrykte kilder: Stig Krabbe Barfoed: Gal. 11, DR TV 1994; Jørn Anker: Forvandlingens kunst, DR 16.1.1995.

Education

Overglasurmaler, Den kgl. Porcelainsfabrik, 1959; Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Mogens Bøggild) 1960-65, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1965- 67, guldmed. 1966.

Travels

Fra 1965 talrige ophold på Færøerne; Island 1984-86, 1992- 96.

Occupations

Lærer ved Det jydske Kunstakad., grafiklinien 1979-84, skulpturlinien 1984-85.

Scholarships

Prins Jørgen 1962; Villiam H. Michaelsen 1967; Zach. Jacobsen 1968-69; Stat. Kunstfond 1968, 1970-71, 1976 (3-årige stip.), 1981-82; Dronn. Alexandra 1971, 1983; Bendix 1973; Carl Nielsen 1978; Viggo Jarl 1984; Eckersberg Med. 1985; Gerhard Henning 1988; Ancker 1988; Niels Larsen Stevns 1989; Kai Nielsen 1990; Ole Haslund 1991-92; Pacht 1992; J.V. Andersen 1992; Astrid Noack 1993; Torjussen 1996; Thorvaldsens Med. 1997.

Exhibitions

Charl. Forår 1959-63, 1966; Charl. Eft. 1960; Oktoberudst., Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1964-69; KE 1966-67; Nord. Grafik Union 1967, 1969, 1975; Vejle Kunstmus. 1967, 1975; Ungdomsbien., Paris 1969; Kammeraterne 1970-79; Koldinghus 1972, 1978; Studier over fugle og dyr, Haagen- Müllers Kunsthdl., Kbh. 1974; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1975, 1979; Kunst på papir, Hørsholm Bibl. 1976; Sønderjyll. Kunstmus. 1976; Den frie Udst. 1976, 1980-81, 1983, 1985, 1987, 1989-96; Decembristerne 1976; Nær i naturen, Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977; Å-udst. 1977, 1979; Jylland 1978-80, 1982-83, 1985-86; Vråudst. 1978, 1981; Skrot er godt, Gal. Gl. Strand 1979; Fyns grafiske værksted, Fyns Stiftsmus. m.fl. 1979; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Den blå citron 1981; Færø-inspirationer, Vejen Kunstmus. 1982; Billedkunst. Hvordan, Vejle Kunstmus. m.fl. 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Thistedudst. 1983; grafikbien., BadenBaden 1985; Fyns grafiske værksted, Nikolaj, Kbh. m.fl. 1985-86; 6 x fugle, Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1986; Fra Johannes Larsen til John Olsen, Nivågård 1991. Separatudstillinger: Gal. Jensen, Kbh. 1969; Tre yngre kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1971 (s.m. Hans Chr. Rylander, Erik Heide); Gal. F 15, Moss 1973 (s.m. P.O. Hansen), 1977; Gal. 38, Kbh. 1973; Gal. Soer, Sorø 1973 (s.m. Jan Leth); Kunstforen. Pakhuset, Nyk. Sj. 1978; Gal. Baghuset, Brabrand 1980 (s.m. Poul Skov Sørensen); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1986; Ringstedgal., Ringsted 1987; Glyptoteket 1988; Brandts Klædefabrik, Odense 1988; Holstebro Kunstmus. 1989; Kunstmus., Tórshavn 1989; Køge Skitsesaml. 1989, 1994; Vejen Kunstmus. 1992; Randers Kunstmus. 1994; bien., Venezia 1995; bien.proj., Fyns Kunstmus. 1996; Kastrupgaardsaml. 1996.

Artworks

Studie af fugle (akvarel, 1956, Vestsjæll. Kunstmus.); Havørneklo (akvarel, 1957, smst.); Ternekoloni. Færøerne (tegn., 1967, smst.); Kampdværghøne (bronze, Aabenraa Mus.); Fjeldvægsaftegninger (skitse til bronzerelief, 1969, erhvervet 1972, Refsnæssk., Kalundborg); 6 grafiske arb., Vestmannahavn Sk., Færøerne (1970); 23 grafiske arb., Specialarbejdersk. Sønderjyll. (1971); Florence (bronzehoved, 1971, Da. Sundhedstjenestes Alderdomshjem, Flensborg); 3 grafiske arb., Schæffergården, Gent., stipendiatværelse (1974); Portrætter og fjeld (bemalet gips, 1975, Sønderjyll. Kunstmus.); 6 grafiske arb., Rødkilde Gymn., Vejle (1976); Kryptisk fjeldnatur. Færøerne (grafik, 1978, Vestsjæll. Kunstmus.); Blandede medier (bemalet gips, 1978, Trapholt); Iskløft (tegn., 1980, Vestsjæll. Kunstmus.); Billedtavle. Angst (collage, 1981, Vejle Kunstmus.); Fra toget. Morgen, indkørsel til Paris (tegn., 1981, Vestsjæll. Kunstmus.); Island (tegn., 1984, smst.); Opstandelsens håb for vor dødsmærkede jord (12 tavler, skulptur/assemblage, 1982-87, Stat. Mus. for Kunst); Fuglebedyret brystben (skulptur, 1993, Vejle Kunstmus.); Tidens tand (skulptur i abachitræ, 1994-95); Resonans (som forannævnte); Forgængelighedens kalligrafi (assemblage, 1995); endv. værker i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Køge Skitsesaml.; Fyns Kunstmus.; Aarhus Kunstmus.; Storstrøms Kunstmus.; Holstebro Kunstmus. Udsmykninger: relief, Fyns Studenterkursus, kantinen (1977); 5 tavler, Det fynske Musikkonservatorium (1979); bemalet relief, Nordfyns Gymn., Søndersø (1981); keramiske kakler, Holstebro Rådhus (1986); 25 betonrelieffer, Herning Kongrescenter (1989); Ridsninger (relieffer, 1990, Fyns Telefon); Ridsninger (relieffer, 1991, Hans Tausens K., Odense); Ridsninger, (relieffer, 1993, Fr.berg Gymn., Kbh.).

Literature

Jørgen Rømer i: Kat. Kammeraterne 1971; Hans Edvard Nørregård-Nielsen i: Kat., Pakhuset, Nyk. S. 1978; Palle Nielsen i: Den frie Udst. 1980; Billedkunst. Hvordan, Vejle Kunstmus. 1983; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 268f; Hans Edvard Nørregård-Nielsen m.fl. i: Kat., Glyptoteket 1988; Berl. Tid. 4.2.1988 (Ejgil Nikolajsen); 19.6.1995 (Torben Weirup); Peter Laugesen: Tingfinderen John Olsen, 1993; Mikael Wivel i: Kat. Biennalen 1995; Weekendavisen 16.6.1996 (Poul Erik Tøjner); Pol. 17.6.1995 (Øystein Hjort); Kristeligt Dagbl. 29.5.1996 (Lene Olesen).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.