Elise Brandes

Weilbach information

Genealogy

Brandes, Elise, 1873-1918, billedhugger. *24.7.1873 i Lysaker i Bærum, Norge, ?3.11.1918 i Kbh., (urne i have på Østerbro i Kbh.). Forældre: Læge Carl Gustav Waldemar Rustad og Marie Mathilde Hauge. ~13.12.1900 i Kristiania (Oslo) med kritiker, forfatter og journalist, senere finansminister Carl Edvard Cohen Brandes, *21.10.1847 i Kbh., ?20.12.1931 smst., søn af grosserer Herman Cohen B. og Emilie Bendix.

Biography

Elise Brandes arbejdede næsten udelukkende med portrætbuster. Gennem sit ægteskab med Edvard Brandes blev hun introduceret til datidens toneangivende miljø, og mange af hendes modeller stammer fra ægteparrets intellektuelle vennekreds. Bemærkelsesværdig er især busten af Gustav Wied, hvor B. gengiver forfatterens underfundige smil og fastholder hans diabolske natur. I sine buster arbejdede B. med forskellige materialer som sandsten, dolomit, ahorn og citrontræ, men pga. hendes tidlige død er hendes værk af begrænset omfang.

Education

Kgl. Tegneskole i Kristiania (nu Oslo); forb. hos Stephan Sinding; Kunstsk. for Kvinder; Kunstakad. Kbh. 1905 forårssemester 1906.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1906-10, 1917; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske udst., Malmö 1914; Norsk Kunst, Charl.borg 1915; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst. 1920. Separatudstilling: Winkel & Magnussen, Kbh. 1913.

Artworks

Emil Poulsen (relief udst. 1906, Teatermus.). Portrætbuster: C.J. Salomonsen (gips 1901, Stat. Seruminst.); Edv. Brandes (gips 1907, Politikens Hus 1988); Georg Brandes (udst. 1907, Det kgl. Bibl.); Johs. Poulsen (gips udst. 1908, marmor 1909 i Teatermus.); Gustav Wied (sandsten udst. 1909, i dag i Oslo, 1988 i bronze i Roskilde ved Domkirkestræde); Vilh. Andersen (før 1913); maleren Anders Zorn (dolomit udst. 1917).

Literature

Pol. 15.3.1887; 21.5.1887; 5.1.1888; 3.2.1888; 7.3.1988; 14.7.1888; 16. og 17.10.1913; Berl. Tid. og Pol. 4.11.1918 (nekr.); Kristian Hvidt: Edvard Brandes, 1987, 336f; Ernst Verwohlt i: Gustav Wied Selsk. skr., Ny Saml. nr. 4, 1988, 68-76.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.