Elise Brandes

Biography

Elise Brandes arbejdede næsten udelukkende med portrætbuster. Gennem sit ægteskab med Edvard Brandes blev hun introduceret til datidens toneangivende miljø, og mange af hendes modeller stammer fra ægteparrets intellektuelle vennekreds. Bemærkelsesværdig er især busten af Gustav Wied, hvor B. gengiver forfatterens underfundige smil og fastholder hans diabolske natur. I sine buster arbejdede B. med forskellige materialer som sandsten, dolomit, ahorn og citrontræ, men pga. hendes tidlige død er hendes værk af begrænset omfang.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.