Hans Olsen

Biography

Hans Olsens tidligste arbejder fra 1920rne består af støbte bronzeskåle og -krukker med figurmotiver. I 1930rne gik han over til at drive egentlige skulpturer i kobberplader, en teknik, som blev hans foretrukne, men fra 1940rne udførte han desuden granit- og mosaikskulpturer. O. arbejdede naturalistisk med motiverne, der er udført i en forenklet, stram form. Fremhæves kan brønden med Marsvinejagt og dyregruppen Elefant og krokodille, men også de gennembrudte reliffer i drevet kobber er karakteristiske for hans kunstneriske udtryk. O. fik gennem sit organisatoriske arbejde og mange tillidshverv stor indflydelse, bl.a. på oprettelsen af Statens Kunstfond.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.