Johan Bravo

Weilbach information

Genealogy

Bravo, Johan (Josva), 1797-1876, maler og konsul. *3.9.1797 i Altona, ?29.4.1876 i Rom, begr. smst. (Protest. Kgrd.). Forældre: Forstander for den portugisiske, jødiske menighed Israel B. og NN. Ugift.

Biography

Johan Bravo hørte under Akademitiden i København til kunstnerkredsen om den et år yngre H.W. Bissen, der var slesvigholstener som han selv, og med hvem han livet igennem korresponderede. Snart efter at være kommet til Italien opgav B. sin virksomhed som maler og fik derefter betydning for skandinavisk kunsthistorie som vejleder og praktisk hjælper for de tilrejsende kunstnere. Han var en af Thorvaldsens eksekutorer og var arrangør ved hjemsendelsen af billedhuggerens værker. Med sine mange sære og pudsige karaktertræk var B. en central skikkelse i den nordiske kunstnerkoloni i Rom, ikke mindst efter stiftelsen af Skandinavisk Forening.

Education

Kunstakad. Kbh. 1815-18, friplads i 2. frihåndstegn.sk., avanc. fra 1. til 2. gipskl. juli 1817.

Travels

Tilbage til Altona 1819; bosat i Rom fra 1827; til Kbh. 1842 med fregatten Thetis, der bragte værker af Thorvaldsen hjem.

Occupations

Modt. fra 1838 et årligt honorar fra den da. stat som vejleder for da. rejsende i Rom; fast stilling som kunstagent 1843; da. konsul i Rom 1847; fra 1855 tillige svensk og norsk konsul; medl. af best. og fmd. for Skand. Foren. fra 1860; etatsråd 1866.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1831-32.

Artworks

Kopierede 1817-18 malerier af P. v. Mol, Jan v. Ravesteijn og A.R. Mengs; Kvindehoved (1818); Emissarien ved Albanersøen (udst. 1831); Et parti i en af staden Roms gader (udst. 1832).

Literature

J.M. Thiele: Thorvaldsens Biographi III, 1854, IV 1856; L. Dietrichson: Svundne Tider III, 1901; Wilhelm Peters: Hvad jeg saa, 1914, 75f; Tilskueren 1918 I, 154; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923, 42-55; F.G. Knudtzon: Ungdomsdage, Memoirer og Breve XLIX, 1927; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom II 1927, 11, 103 (litt.henvisn.); Rom og Danmark gennem Tiderne II 1937, III 1942, 30, 32f, 36, 42, 44f; Haavard Rostrup: H.W. Bissen, 1945; Lilli Martius: Die schlesw.- holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956; J.B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr. 13 rk. VI, 1958, 124-28 (breve til B.); Francis Bull: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1960; H.C. Andersens Rom, Dagbogsnotater og tegninger, 1979; Bjørn Poulsen m.fl. (red.): Istedløven, 1993, 36; Martha Testa: J.B., en skand. i Rom, 1993. Breve (Det kgl. Bibl., Thorvaldsens Mus.); breve og indberetn. (Kunstakad. arkiv, Rigsark.).

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.