Johan Bravo

Biography

Johan Bravo hørte under Akademitiden i København til kunstnerkredsen om den et år yngre H.W. Bissen, der var slesvigholstener som han selv, og med hvem han livet igennem korresponderede. Snart efter at være kommet til Italien opgav B. sin virksomhed som maler og fik derefter betydning for skandinavisk kunsthistorie som vejleder og praktisk hjælper for de tilrejsende kunstnere. Han var en af Thorvaldsens eksekutorer og var arrangør ved hjemsendelsen af billedhuggerens værker. Med sine mange sære og pudsige karaktertræk var B. en central skikkelse i den nordiske kunstnerkoloni i Rom, ikke mindst efter stiftelsen af Skandinavisk Forening.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.