Johan Bravo

Occupations

Modt. fra 1838 et årligt honorar fra den da. stat som vejleder for da. rejsende i Rom; fast stilling som kunstagent 1843; da. konsul i Rom 1847; fra 1855 tillige svensk og norsk konsul; medl. af best. og fmd. for Skand. Foren. fra 1860; etatsråd 1866.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.