Carl-Henning Pedersen

Occupations

Medl. af cens.kom. for KE 1944, fmd. 1945, 1948-49; medl. af kunstnerkom. for udst. i udlandet 1949-51.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.