Søren Brunoe

Weilbach information

Genealogy

Brunoe, Søren, 1916-1994, maler og billedhugger. *17.1 1916 i Kbh.,?31.5.1994. Forældre: Skuespiller, senere forretningsmand Aage B. og Ellen Bolette Johanne Jansen. Ugift.

Biography

Søren Brunoe har fortrinsvis malet søstykker og specialiserede sig fra 1950erne i portrætter af nybygninger for adskillige københavnske rederier. B. blev i 1961 uofficielt anerkendt som den danske flådes maler. B. fik adgang til Holmen, gik om bord, var med på togter og leverede portrætter af flådens fartøjer, også til officerer og menige efter bestilling. Stilen er naturalistisk med et impressionistisk anstrøg, den blå farve dominerer. Skibsportrætterne er i almindelighed i olie på lærred, friere maritime motiver er ofte tegnet.

Education

Student Gl. Hell.; Tekn. Sk. i Odense; P. Rostrup Bøyesens Malersk. 1942-50; senere André Lhôtes akad. i Paris.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1943. Separatudstillinger: Orlogsmus. 1993; Anneberg 1993 (skitser og tinfig.).

Artworks

Linieskibet Dannebrogs endeligt 1710 (1965, Orlogsmus., B.s eneste historiske motiv); skibsportrætter på Handels- og Søfartsmus. og Orlogsmus.

Literature

Hanne Poulsen: Danske Skibsportrætmalere, 1985.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.