Joachim Johann Friedrich Bünsow

Weilbach information

Genealogy

Bünsow, Joachim Johann Friedrich, 1789-1873, maler. *17.8.1789 i Kiel, ?22.8.1873 smst. Forældre: Maleren og tegnelæreren Christian Friedrich Joachim B. og Karina Dorothea Negelin. ~1 med Catharina Elsebea Postel, *1797, ?1850, datter af købmand i Meldorf Andreas P. og NN. ~2° 1861 med Clara Maria Friederike Grimm, *1838, ?1874.

Biography

Joachim Johann Friedrich Bünsow søgte fra København 1816 forgæves Fonden ad usus publicos om rejsehjælp. Han levede som portrætmaler i Kiel og udførte portrætlitografier af personligheder i Kiels universitetskredse, desuden små malerier fra byen og dens omgivelser. 1831 søgte han uden held stillingen som tegnelærer ved Universitetet i Kiel.

Education

Kunstakad. Kbh., avanc. fra 1.-2. frihåndstegn.sk. dec. 1810, til gipssk. marts 1811, til modelsk. marts 1812, lille sølvmed. jan. 1814.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1814.

Artworks

Modelfigur (tegn., udst. 1814, sølvmed.); dameportræt (tegn., udst. 1814); portræt af malerens fader (ca. 1815, forsv. under 2. verdenskrig); og moder (som forannævnte); kemikeren Christoph Heinrich Pfaff (Universität Kiel); Flensborg set fra øst (farvelagt radering, Flensborghus bogsaml.).

Literature

P.B.C. Westergaard: Danske Portrætter, 1930-33; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956, 146 (note 126), 274; B.H. Feddersen: Schlesw.-holst. Portr. Min., 1986, 131.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.