Otto Baagøe-Nielsen

Exhibitions

KE 1944; Spiralen 1947-59, 1966 samt vandreudst. Spiralen- igen, Sammenslutn. af da. Kunstforen. 1991-92; Spiralen, Gal. Brinken, Sth. 1952; Udst. af udkast til Odense Rådhus, Odense 1953. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1952 (s.m. Mogens Balle); Den frie Udst. bygn. 1959; Radiohusets koncertsal, Nuuk 1965; Kunstforen. Sermineq, Nuuk 1991.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.