Johannes Hofmeister

Weilbach information

Genealogy

Hofmeister, Johannes, 1914-1990, maler. *1.12.1914 i Hjørring, ?26.8.1990 smst. Forældre: Former Peter H. og Johanne Andersen. ~6.11.1937 i Hjørrring med Sigrid Marie Louise Fyhne Habersaat, *26.4.1915 smst., ?ca.16.9.1997, datter af prokurist Georg H. og komponist Marie Kristoffersen.

Biography

Johannes Hofmeister var livet igennem tro mod sin fødeegn omkring Hjørring. Han fandt sine motiver i hjemmet eller i landskabet omkring de tre steder, han boede karrieren igennem: Halsagervej, Hjørring 1939-50, Hjørring Bjerge 1950-66 og Vennebjerg Mølle ved Lønstrup på Vendsyssels vestkyst 1966-90. Det var et kunstforedrag af professor Aksel Jørgensen, der i 1939 satte H. igang med at male. Han var vokset op i et religiøst hjem, hvilket hans tidligste værker bærer præg af. Det er alvorsfulde figurbilleder, hvor højtideligheden er lige så udbredt i de verdslige motiver med mennesker på arbejde eller i hjemmet som i de religiøse motiver med bedende figurer. H.s tidlige stil var naturalistisk med tendens til en farvemæssig og lineær forenkling, hvor billedrummet lukkede sig umiddelbart bag figurerne. Omkring 1952 åbnede motivverdenen sig, og de første billeder fra Hjørring Bjerge dukkede op. Selvom H. nu fandt alle sine motiver udendørs, vedblev de at være lukkede scenerier. Hvor rummet før lukkede sig om sig selv, blev det nu Klonhøj eller Galgebakken, der lukkede af for det store udsyn, og man synes at være konfronteret med en scene, hvor de statuariske figurer er tavse, tænksomme aktører. Med bopæl i Hjørring Bjerge fra 1950 udviklede H. sine udendørsmotiver: Landskab, huse og figurer i et stiliseret formsprog, hvor pastose penselstrøg gav fladen karakter og stoflighed. Det var i denne periode, at billederne for alvor blev præget af den vertikalitet, som blev et af H.s særkender. Perspektivet synes at rejse sig indad i billedrummet, hvor det lodrette fremhæves af f.eks. telefonpæle eller figurer som søjler. Koloritten var, som i H.s tidligere arbejder, landskabets egne jordfarver under en blå eller grå himmel. H.s sommerophold på Læsø i 1950erne og hans ny hjem ved Vennebjerg Mølle bragte havet ind i hans maleri. H. anvendte ikke havet som symbol på udlængsel eller drømme, snarere som det, der lukker af. H.s sidste billeder fra midten af 1980erne er nærmest minimalistiske. Tre vandrette farvebånd i okker, grå og blå danner baggrund for figurer, der strækker sig fra nederste til øverste billedkant. Et motiv skåret ned til færrest mulige elementer, men stadig genkendeligt.

Education

Uddannet murer; som maler autodidakt.

Travels

Adsk. oph. i Italien og Grækenland, senest 1984.

Occupations

Censor for KP 1953-55; for KE 1957-58; medl. af Å-udst. kom. 1958-65; kunstnerisk rådgiver for samme 1972.

Scholarships

Rigenstrup 1952; Akad. 1954-55; Lund 1957.

Exhibitions

Nordjyderne, Ålborg 1944; KE 1946-47; Vrå-udst. 1950-61, 1963-83, 1985, 1987; Kammeraterne 1952-57; Fællesrådet for da. kunstforen. uden for Kbh., vandreudst. 1952-53; Fluesvampen 1957 (gæst); Den frie Udst. 1958, 1960, 1964- 65, 1968, 1970, 1973, 1976, 1980-81, 1983; Å-udst. 1958, 1965, 1978; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1961; Sydslesv. da. Kunstforen. 1966; Jysk landskabskunst, Nordjyll. Kunstmus. 1974; 5:s Konstsalong, Göteborg 1975; Billedkunst fra Nordjyll., Vejen Kunstmus. 1980; Kunstnere for Fred, Charl.borg 1983; Skand. nutidskunst, Fr.havn Kunstmus. 1983; Portrætter, Gal. Asbæk, Kbh. m.fl. 1985; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985; Da. kulturdage i Ukraine 1986; Det jyske landskab, Vejen Kunstmus. 1987; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard m.fl. 1988. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1948; Esbjerg Kunstforen. 1952; Hjørring Kunstmus. 1963, 1966, 1974 (retrosp.), 1984 (retrosp.); Lien, Slettestrand 1969, 1973; Trondhjem Kunstforen. Hjørring Kunstmus. 1965 (s.m. Svend Engelund, Emil Gregersen, Kræsten Iversen, William Scharff, Jens Søndergaard, Bent Thorsen); Skive Kunstforen. 1974; Tuborgs Kunstforen. 1983; Nordjyll. Kunstmus. 1984; Fr.havn Kunstmus. m.fl. 1991; Vejen Kunstmus. 1991; Kunstbygn. i Vrå 1992.

Artworks

Tørvearbejdere (1944, Nordjyll. Kunstmus.); Kvinde ved bord (1945, Hjørring Kunstmus.); Figurer på vejen, Halsagervej (1947, smst.); Interiør med to mennesker (ca. 1947, Esbjerg Kunstmus.); Landskab (1949, smst.); Landskab. Vinter (1952, Vejen Kunstmus.); Forår (1952, Vestsjæll. Kunstmus.); Vinterlandskab med figurer ved mørk bakke (ca. 1954, Aarhus Kunstmus.); Landskab med figurer ved huse, tidligt forår (1956, Stat. Mus. for Kunst); Huse ved havet, Læsø, sommeren (1956, Sønderjyll. Kunstmus.); Figurer ved huse, Hjørring Bjerge (1957, Trapholt); Landskab med fire figurer (1958, Hjørring Kunstmus.); Landskab med figurer ved havet (1959, smst.); Mennesker i bakket landskab (1959, Ribe Kunstmus.); Forårslandskab (1971, Hjørring Kunstmus.); Figurer ved mølle og hav (1966/71, smst.); Landskab ved Lønstrup (1974, Nordjyll. Kunstmus.). Udsmykninger: Hundelev Centralsk. (maleri, 1957); Hasseris Rådhus (maleri, 1961); Hjørring Gymn. (maleri, 1963); Nordsøhøjsk., Hirtshals (maleri, 1983).

Literature

K. Nørgaard og H.P. Jensen: Malere i Vendyssel, 1957; Hans Mølbjerg: J.H. (Vor Tids Kunst 76), 1976; H.P. Jensen: Vrå-udst. 1942-80, 1980; samme: H.s motiver, 1984; Vrå-udst. 50 år, 1992.

Author: Anne Lie Stokbro (A.L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.