Helen Lait Kluge

Biography

Helen Lait Kluge udviklede i sidste halvdel af 1970erne et stærkt feministisk symbolsprog, først og fremmest i collagens form, der enten kunne folde sig ud i installationens format eller i en ganske intim skala. Karakteristisk var løsrevne, vækstagtige billedelementer mellem skarpkantede fragmenter og udsatte, sårede kvindekroppe, frit svævende eller fastholdt i åbne eller lukkede rum. Billederne kredsede om kærlighedens magt, afmagt og længsler, om undertrykkelsen af krop, køn og sanselighed, samtidig med at de forsøgte at frisætte et uudfoldet potentiale af en særlig poetisk natur. I løbet af 1980erne, samtidig med at dette både poetiske og grumme symbolsprog blev udforsket i flere video-og filmeksperimenter, forlod K. collageformen til fordel for et abstrakt-lyrisk og sfærisk maleri, ofte i meget store dimensioner, med en sart, transparent farveskala og frie penselstrøg i den abstrakte ekspressionismes stil.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.