Aage Langeland-Mathiesen

Biography

Aage Langeland-Mathiesen var indtil 1922, da han kom ud for en trafikulykke, uhyre aktiv med både opmålinger, restaureringer og nybyggerier. Han mente selv at have udført flere hundrede opmålinger, bl.a. af frådstenskirkerne under Roskilde Domkirke (1891-92), Holbæk Slot (1896) og Malmöhus (1901-04), og havde i en periode omkring 10 mand på sin tegnestue. Hans bygninger er præget af hans interesse for på den ene side det historiske, på den anden den moderne teknik. Flere københavnske byhuse synes i både formgivning og håndværksmæssige detaljer at rumme mindelser om bestemte historiske bygninger fra især 16-1700-tallet. I placering og indretning lever bygningerne dog helt op til deres samtid med hensyn til bl.a. brandsikring og moderne bekvemmeligheder. Hvad det funktionelle angår, stod L. givetvis på linie med sin mangeårige samarbejdspartner, Ulrik Plesner. Det har dog sat ham noget i skyggen af denne, at han stilistisk set var noget mere springende. L. har også stået for nogle af Danmarks få jugendhuse, baghuset til Absalonsgade 28 og hjørnebygningen Østbanegade 11, Trondhjems Plads, ligesom jugendtræk ofte bidrager til en frigørelse af de renæssance- og barokafledte elementer. I sine sidste år arbejdede L. især med tegning og akvarel samt med forarbejderne til den posthumt udgivne redegørelse for Det københavnske Skydeselskab.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.