Henning Larsen

Occupations

S.m. Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau 1956- 59; selvst. virksomhed fra 1959. Lærer ved Kunstakad. Kbh. fra 1959; gæsteprof. ved Yale Univ., USA 1964; ved Princeton Univ., USA 1965; gæsteforelæser ved Norges Tekn. Høgsk., Trondheim 1967; ved Ark.sk. i Århus 1967-68; prof. i bygn.kunst ved Kunstakad. Kbh. 1968-95; medl. af Akad.rådet 1968-70; af Det Kgl. Svenske Akad.; gæsteforelæser ved Seattle School of Arch. 1984; jurymedl. i The Mies van der Rohe Award, Barcelona; i The Carlsberg Arch. Prize; stifter af ark.gal. Skala 1985; udg. og red. af tidsskr. Skala 1985-94.

Author: Iben Brown (I.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.