P.C. Skovgaard

Literature

Jul. Lange i: Fremtidens Nytaarsgave, I, 1866, 24-37, genoptrykt i: Nutidskunst, 1873, 275-90; Berl. Tid. 14.4.1875 (nekr.); 9.2.1917; 16.2.1917; 22.2.1917; 3.4.1917 (Th. Oppermann); 4.4.1917; 9.9.1934; Carl Andersen i: Ill. Tid., 1874-75, 303f; Jul. Lange i: Billedkunst, 1884, 450-58; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 321-28; samme i: Højsk.bl., 1892, 1409-16; Helene Nyblom i: Ord och bild, lV, 1895, 102-06; A. Røder: Landskabsmaleren P.C.S., 1902; Joakim og Niels Skovgaard i: Tilskueren, 1908, 308-24; Carl V. Petersen i: Samme, 1917, I, 280-85; Nic. Lützhøft i: Skønvirke, 1917, 33-46, 49-56; Th. Oppermann i: Højskolebl. 1917, 427-38; Karl Madsen: P.C.S. og hans Sønner, 1918; Joakim Skovgaard i: Kunstmus. Aarsskr., 1920, 2-44; Karl Madsen i: Samme, 45-55; Helene Nyblom: Livsminder fra Danm., 1923, 84, 140-44; Ingeborg Simesen (udg.): N.F.S. Grundtvig og hans nærmeste Slægt, en Brevveksling, 1933; H. Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935; samme: Malerier af P.C.S., 1938; Laur. Nielsen: Den da. bog, 1941; H. Rostrup i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1945, 36-39; 1965, 42-55; H. Ditzel: Bruunshaabprospekter, 1975 (breve); samme i: MIV, Mus. i Viborg Amt, 5, 1975, 20-49; 6, 1976, 6-17; 7, 1977, 50-71; Nina Damsgaard i: Vejle Amts årb., 1982, 41-46; Thomas Bullinger: Kat. Vandfarvesocietetet, Skovgaard Mus. 1986; samme: Kat. Skovgaard Mus. 1937-1987, 1987; Nina Dahlmann Olsen i: Hrymfaxe, 1987, 4, 35-39; 1988, 4, 9-13; 1990, 2, 31-36; Torsten Gunnarson: Friluftsmåleriet före friluftsmåleriet, Uppsala 1989; Wivian Munk- Jørgensen i: Skalk, 1989, 4, 18-27; Bente Skovgaard i: Vejby-Tibirke Selskabets årb., 1991; samme og Thomas Bullinger: Kat. P.C.S., J.Th. Lundbye, Lorenz Frølich, Skovgaard Mus. 1996. Auktionskataloger: Dødsbo: 16.11.1875; 29.2.1876. Skovgaard Mus.; Det kgl. Bibl.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.