Hans Smidth

Artworks

Skive tage (1860erne); En husmandsstue fra Daubjerg i Fjends Herred (1860erne, Hirschsprung); Stue fra Fjends Herred (1860erne, smst.); Både i Fuursund (Skive Kunstmus.); Gæssene drives hjem (Neuhausens Ekstrapr. 1875); En fremmed spørger om vej i bondegården på heden (Neuhausens Pr. 1877, Stat. Mus. for Kunst); Jysk bonde, der læser i biblen (smst.); Et åløb ved en stejleplads (smst.); Et studeforspand, Mønsted (Hirschsprung); En kone, der maler kaffebønner (smst.); En læsende lille pige (smst.); En retsbetjent på marked (smst.); Fra Skjødstrup ved Århus (1878, Aarhus Kunstmus.); En gadescene, Kerteminde (Nordjyll. Kunstmus.); Dagvognen kører gennem landsbyen (1883, smst.); Min stue i Simmelkjær (1884, Skive Kunstmus.); Fra Ferring Kirke ved Bovbjerg (Hirschsprung); Damperen kommer, Flensborg Fjord; En tredie klasses jernbanekupe (1887, Stat. Mus. for Kunst); Vinterlandskab (1889, smst.); Skov ved solnedgang (1889, smst.); Motiv fra Karup, storkene samler sig til rejse, solnedgangstid (1893); Jysk hedelandskab med malerens vindskærm (Stat. Mus. for Kunst); Hjemkørsel (o. 1895, smst.); Fra Als ved Mariager Fjord (Hirschsprung); Sunds Mølle ved Herning (smst.); Fra Alheden ved Kagerup (1895, smst.); Markedsscene (Skive Kunstmus.); Ved spinderokken (smst.); En kålmark (smst.); Der bygges hus på heden (smst.); En landsbyfarver (smst.); Interiør fra en krambod (1900, smst.); Vestjysk skolestue (1900, smst.); Alheden (1900, smst.); Fra Himmerland Gatten Hede (smst.); Natmandsbryllup (smst.); Jens Skygge (1901, Hirschsprung); Butik på landet (Stat. Mus. for Kunst); En ildebrand på heden (1904, Hirschsprung); På hjemvejen (udst. 1905, Aarsmed.); Selvportræt (1905); Studekøretøj på heden ved solnedgang, toget kører forbi (1906, Ribe Kunstmus.); Vestjysk kær (1907, Maribo Mus.); Aftensnak på heden (Skive Kunstmus.);Nysgerrige ved malerteltet (1910, smst.); Interiør med bilæggerovn, middagsstund (1913, smst.); Glipfiskere ved Limfjorden (1915, smst.); Natlig ildebrand (1916, smst.); Hedevej ved Salten Langsø (1916, smst.); En færge over Gudenåen (Stat. Mus. for Kunst); Træskomandens værksted (smst.); Skolestue med en læsende dreng (smst.); Interiør fra jysk bondestue (1915, Hirschsprung); Færgen til Fuur (1917). Motiver fra historien og fra St. St. Blicher: Fjenden ventes, fra Den jyske slavekrig 1848 (1893, Nordjyll. Kunstmus.); Pennekas Drallers kjeltringbal, fra Kjeltringliv (1894, Hirschsprung); Stormklokken, fra samme (1897); Scene fra E Bindstouw (1898, smst.); En udkigspost, fra Den jyske slavekrig (Skive Kunstmus.); Blicher ved taterhytten, fra Kjeltringbal (1902, Stat. Mus. for Kunst); Præstens nytårsaften, fra En landsbydegns dagbog (smst.); Præstens død, fra samme (smst.); Den strenge vinter i Føulum, fra samme (smst.); Kanefarten til Fusingø, fra samme (smst.). Altertavler: Kristus i Emmaus (ca. 1872, Lem K.); Kristus i Emmaus (ca. 1875, Thorum K.). Illustrationer: Marked i Skive i: Flinchs Almanak, 1876; St. St. Blicher: Mowns, 1886 (Billeder af da. Kunstnere, udg. af Fremtiden); M. Galschiøt: Danmark, I, 1887; R. Mejborg: Gamle da. Hjem, 1888; til Ude og Hjemme; Ill. Tid. Tegninger: Kobberstiksaml.; Hirschsprung; Kunstindustrimus.; Skive Kunstmus.; Aabenraa Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Johannes Larsen Mus.

Author: Folke Kjems (F.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.