Alexia de Lode

Biography

Alexia de Lode har stukket illustrationerne til S.C. Stanleys oversættelse af Edward Moores Fabler for det smukke Kiøn efter illustrationerne i den engelske udgave, der er stukket af S.F. Ravenet m.fl. efter Francis Haymann. Blandt disse har hun formentlig kun stukket de 10 landskabs- og dyrescener, samt titelkobberet, der alle bærer hendes signatur. De resterende figurbilleder adskiller sig stilmæssigt fra de øvrige, og er formentlig stukket af en ukendt kobberstikker. Hun stak desuden et betydeligt antal prospekter af danske byer til Pontoppidans Danske Atlas. Stilen i disse vidner om inspiration fra Tuchers prospekter i F.L. Nordens Voyage d'Egypte et de Nubie I-II, 1755. Det begrænsede antal overleverede arbejder giver ikke noget selvstændigt billede af denne kobberstikker, der døde tidligt.

Author: Lene Bøgh Rønberg (L.B.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.