Ernst Lohse

Weilbach information

Genealogy

Lohse, Ernst Christian, 1944-1994, arkitekt. *14.2.1944 i Kbh., ?23.10.1994 smst. Forældre: Malerm. Knud Ernst L. og Solveig Eleonora Juul Larsen. ~1.7.1967 i Holte med Bente Susanne Schaltz, *1.6.1945 i Odense. Ægteskabet opl. 1.5.1979. Registreret partnerskab 22.9.1994 i Kbh. med cand.mag. et art. Claus Philipsen, *8.5.1960 i Sønderborg, søn af lærer Johannes Bjerre P. og Else Leonhardt.

Biography

Ernst Lohse søgte i hele sit virke det frodige og farverige som opposition til tidens betonbyggeri, og var i 1973 medstifter af Det grønne Studie, hvis grundlæggende tanke var fremhævelsen af det groende, grønne og levende. Han bredte sig over hele spektret af arkitektonisk kreativitet, men gjorde sig især bemærket med sine akvarelmalede arkitekturfantasier. Af egentligt byggeri nåede han kun at realisere centret på Dybbøl Banke, et dekonstruktivistisk byggeri, der krones af en farverig dekoration af bajonetter, faner, kanoner og Dannebrogsflag som vartegn og symbol for husets funktion og for krigen i 1864. Herudover udførte han indretninger af butikker, cafeer og kontorer, tegnede møbler, smykker og tekstiler, porcelæn for Bing & Grøndahl m.m. Som lærer på Kunstakademiet var han værdsat som inspirator og forfinet arkitekturæstetiker.

Education

Kunstakad. Kbh. 1964-69; Architectural Ass. School of Arch., London 1970-71.

Travels

Helsingfors 1967; Rom 1968; London 1970-73; USA 1976; Wien 1983; Barcelona 1986; Japan 1989; Norditalien 1990.

Occupations

Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk., 1968-89; ved DIS Study Division 1974-90. Det grønne Studie 1973-90 (s.m. Bente Lohse, Birgitte Ramsgaard, Ole Kortzau); egen tegnestue fra 1990.

Scholarships

British Council 1970-71; Theophilus Hansen 1983; Stat. Kunstfond 1984; Danm. Nationalbank Jub. Fond 1986, 1989; Akad. 1987; San Cataldo 1988; Prins Henriks fond 1990; Italiensk Kulturudvekslingsprogram 1990.

Exhibitions

Grønne associationer, Nordjyll. Kunstmus. 1974; Alternat. arkitektur, Louisiana 1977; Huset som billede, smst., 1981; New Directions in Scand. Arch., The American Scand. Foundation, N.Y., USA 1982; Arkitektur, Vasa Mus., Finland 1982; Provokationer, Kulturhuset, Sth. 1982; Images et Imaginaires d' Arch., Centre Georges Pompidou, Paris 1984; Fantasi/arkitektur, Århus Kunstmus. 1984; Charl. Forår 1984; Pol 66, 1984-85, 1988; Homo Decorans, Louisiana 1985; Formgivning fra Danm., Mus. voor Sierkunst, Bruxelles 1986; Lifeguard Towers, Kirsten Kiser Gal., Los Angeles 1988; Berlin Denkmal oder Denkmodell, Staatliche Kunsthalle, Berlin 1988 m.fl.; Da. Arkitektur, Gl. Dok, Kbh. 1989; Künstlerhaüser, Deutsches Architekturmus., Frankfurt am M. 1989. Separatudstillinger: Philippe Bonnafont Gal., San Francisco 1982; The Da. Inst., Edinburgh 1983; Images Nordiques, Det da. Hus, Paris 1985-86 (s.m. Torben Hardenberg); Arkitekturbilleder, Esbjerg Kunstpav. m.fl. 1986; Incitamenter, Gal. for design og ark., Århus 1986 (s.m. Torben Hardenberg).

Artworks

Huse til nattens engle, guder og helte (akvarel, 1981); Nørreport (model og tegn., 1981-85, Køge Skitsesaml.); Søjlehus, hyldest til N.Y. (akvarel, 1982); Atlantis' hus (akvarel, 1982, Esbjerg Kunstmus.); Lucifers hus i helvede (akvarel, 1982, smst.); Huse, parafrase over Wiener-sessecionsarkitektur (akvarel, 1983); Skotsk inspiration: Hus til Sir Walter Scott (akvarel, 1983); Operahus og kunstmus. til Kbh. Nordhavn (akvarel, 1984); Mythras hus i Utopia (plakat og kat. forside til udst. Images et Imaginaires d'Arch. 1984); Sfinkens gåde (akvarel, 1988); Balkon Europas, Potsdamer Platz, Denkmal Berlin (akvarel, 1988); Huse til Amor og Psyke (akvarel, 1989); Historiecenter Dybbøl Banke (1989-92, 1.pr. 1989, s.m. Michael Freddie); 6 årsplakater for DSB (1990, tegn. m.m. i Køge Skitsesaml.); Søjlehus til Postgiro (akvarel, 1990). Udsmykninger: Vesterport (1985-86, s.m. Bente Lohse, Michael Freddie); 5 kunstporte for boligselskab i Sundby-Hvorup, Ålborg 1988. Scenografi: Ta' et nummer (Studenterrevyen 1984, tegn. m.m. Køge Skitsesaml.); Maria Stuart (Teatret ved Sorte Hest, 1984, tegn. m.m. smst.); Om natten før skoven (Det kgl. Teater, 1985, model, tegn. m.m. smst.). Projekter: 3 byporte til Kbh. (1985, for Stat. Kunstfond); Indgangsparti til Nat.mus. (1990). Konkurrencer: Bornholms Kunstmus. (1990, indk.); Engholm K. (1990); Nord. Kunst- og Kulturcenter, Nuuk (1992). Skriftlige arbejder: Hvor smiler fager (1994, s.m. Mette Winge). Repr. på Skissernas Mus., Lund.

Literature

Ark. 19, 1979, 436; 10, 1984, 207f; Ark.tur 5-6, 1985, 178-81, 191-95, 258-60; 17, 1988, 416f (Balkon Europas); 5, 1987, 184-90; 11, 1990, 362-65 (Dybbøl); 6, 1992 (Dybbøl); Pol. 3.8.1982 (Henrik Sten Møller); 28.3.1984 (samme); 28.4.1985 (samme); 25.10.1994 (nekr., samme); Kristeligt Dagbl. 22.2.1984 (interv.); Berl. Tid. 1.4.1984 (Martin Hartung); Peter Cook i: The Arch. Review, 1045, 1984, 22- 25; Bente Scavenius i: Arkitekturbilleder, Esbjerg Kunstpav. 1986; Scala 4, 1986, 9 (møbler); Weekendavisen 30.1.1986 (Bente Scavenius); 28.10.1994 (nekr.); 3.11.1994 (nekr., Steen Estvad Petersen).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.