Fritz Syberg

Education

Arb. på Hofgaards Tobaksfabr., Fåborg 1871; tjenestedreng 1875; i malerlære hos malerm. Bordier, Fåborg 1876, svend 1882; Tekn. Sk., Fåborg (Peter Syrak Hansen); arb. hos denne de flg. sommerhalvår til 1885; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1882-83; Kunstakad. Kbh. (A. Kittendorff) dec. 1883-april 1884; Kunstnernes Studiesk. (K. Zahrtmann) 1885-ca. 1891; vejledn. i træsnit hos F. Hendriksen 1899.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.