Fritz Syberg

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1885; Charl. Forår 1887-92; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Moderne da. kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Kleis' Høstudst. (Zahrtmanns elever), Kbh. 1892; Den frie Udst. 1893, 1899, 1909, 1911, 1914, 1927, 1931, 1935, 1939-40; Oktober-Udst., Kbh. 1893 (Zahrtmanns elever); Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909; Ung da. Kunst 1910; Malende Kunstneres Sammenslutn. 1911; Contemp. Scand. Art, N.Y. 1912; Den baltiske udst., Malmö 1914; Grønningen 1916-17; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; L'art da., Jeu de Paume, Paris 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Paintings m.m., Toronto 1929; Forårsudst., Odense 1932, 1934-39, 1978; bien., Venezia 1932; Tentoonstelling van deense kunst, Amsterdam 1934; Da. Udst., Ungarn m. fl. 1936-37; Da. Art Treasures, London 1948; Da. kunstner-slægter, Charl.borg 1952; Naturen og kunsten, Bondestriden 1907, Faaborg Mus. 1986; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988; Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1904, 1914, 1942 (s.m. Peter Hansen og Johs. Larsen), 1946; Winkel og Magnussen, Kbh. 1907, 1924; Den frie Udst. bygn. 1910, 1916 (s.m. Peter Hansen og Johs. Larsen), 1922, 1925 (s.m. Johs. Larsen), 1937; Kunstforen., Sth. 1910 (s.m. Johs. Larsen); Kunstforen., Århus 1914; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1926, 1936 (s.m. Johs. Larsen); Charl.borg 1928 (retrosp.); Kungl. Akad., Sth., 1938; Kunsthallen, Kbh. 1938; Henning Larsen, Kbh. 1960; Vejle Kunstmus. 1975 (s.m. Johs. Larsen); Faaborg Mus. 1992, 1997; Hirschsprung 1993. Auktioner: Den frie Udst. bygn. 1905; Kunsthallen, Kbh. 1939- 40.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.