Hakon Lund Jensen

Biography

Hakon Lund Jensen arbejder serielt i både grafik og maleri, når han undersøger fællestemaer som Menneskets relationer, der er beslægtet med Palle Nielsens ensomme storbymenneske. Denne eksistentielle grundtone præger hele L.J.s værk, og motivkredsen er senere udvidet med en mytologisk ladet dyrekreds, hvor haren, ørnen, hjorten og ræven indgår som skabeloner i dekorative, collageagtige helheder med det danske landskab som baggrund.

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.