Jens-Flemming Sørensen

Biography

Jens-Flemming Sørensen arbejdede i 1960erne i overensstemmelse med Eks-skolens og Sommerudstillingens ideer eksperimenterende med skulpturen. Et tidligt arbejde som Tanker om skulptur består af en bemalet kasse i 2 dele, fra hvis midte en smeltet metalmasse flyder ud. Det surrealistiske element førte S. til gruppen Passepartout, som han var medstifter af i 1966. Han videreførte den fantastiske realisme og surreelle tendens i sine skulpturer ved vekselvirkning mellem konkrete genstande som kasse, kugle og stele sat over for organiske former. Åbninger og former som sprængte kloder, hvorfra en kvindetorso eller kvindeansigt gådefuldt kommer til syne eller fødes ud af en ustruktureret masse, understreger det surreelle indhold. Formsproget kan i nogle værkers slyngede former minde om Art Nouveau, mens andre, hvor en figur træder frem af massen, leder tanken hen på Rodin. Fra slutningen af 1960erne har S. udført en række store udsmykningsopgaver. Karakteristisk for disse er spredning af flere skulpturelementer på det udsmykkede areal, så det skulpturelle koncept knyttes sammen med omgivelserne, og der opstår en pladsarkitektonisk helhed. Et eksempel herpå er Toftegårds Plads, hvor pladsens 3 skulpturelle dele indrammes og afskærmes mod den voldsomme trafik af bøgehække og lindetræer. Udsmykningens nedbrudte stenfragmenter henviser til krig, hvilket understreges af Henrik Nordbrandts digt på disse, hvorimod andre udsmykninger som Den flyvende kuffert er udformet mere fabulerende og poetisk.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.