Vilhelm Luplau

Weilbach information

Genealogy

Luplau, Vilhelm Emil, 1823-1864, maler. *12.5.1823 i Kbh., ?22.11.1864 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Kantor ved Frederiks tyske Kirke Anton Carl L. og Claudine Henriette Plum. ~21.1.1859 på Fr.berg med Rasmine Lovise Rasmussen, *ca. 1820, ?8.3.1890 i Kbh., datter af silke- og klædehdl. Johan Christian R. og NN.

Biography

Vilhelm Luplau tilhørte ikke Akademiets mest talentfulde elever og avancerede kun til 1. frihåndsskole. De beskedne kunstneriske evner fik ham til at overgå til Akademiets ornamentklasse, og senere, i 1847, fulgte et ophold i Paris med henblik på at studere dekorationsmaleri. Efter hjemkomsten fik ambitioner om at dygtiggøre sig inden for landskabsmaleri L. til at opsøge og i en kortere periode modtage undervisning fra F.C. Kiærschou. L. udførte en del mindre landskabsbilleder, fortrinsvis med motiver fra Københavns nordlige omegn, indtil sin død 1854 som følge af tuberkolose. De er topografisk interessante, men i reglen præget af formel og kompositorisk usikkerhed.

Education

I malerlære, sv. 1842; Kunstakad. Kbh. april 1836, 1. ornamentkl. jan. 1843, 1. frihåndskl. 1843, forlod Akad. 1845; Paris 1847, undervisn. i dekorationsmaleri; senere elev af F.C. Kiærschou.

Travels

Paris 1847; Norge efter 1858.

Occupations

Scholarships

Reiersens Fond 1847.

Exhibitions

Charl. Forår 1849-52, 1854-55, 1857; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Sjællandsk kystparti fra Vedbæk (udst. 1850); En regnfuld sommeraften (udst. 1851); Strandparti ved Tårbæk (udst. 1852); Parti ved Dyrehaven (udst. 1855); Palæet i Skodsborg, på brohovedet Fr. VII (Fr.borgmus.); repr. på Øregaard Mus.

Literature

Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.