Harald Lønborg-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Lønborg-Jensen, Harald Magnus, 1871-1948, arkitekt. *10.10.1871 på Rødemarkshus ved Tureby, ?1.11.1948 i Kbh., urne på Fr.berg Kgrd. Navneskift (bindestreg) 23.2.1921. Forældre: Bygm. Fritz Julius J. og Charlotte Marie Christiane Lønborg. ~1.10.1895 i Ebeltoft med Eline Inga Benedicte Jensen, *18.6.1870 i Holstebro, ?14.4.1939 i Kbh., datter af præst, senere sognepræst Niels Julius J. og Nanna Christiane Boisen.

Biography

Harald Lønborg-Jensen begyndte tidligt selvstændig virksomhed og kom hurtigt ind på sit speciale: Kirkebyggeriet. Hans arbejder er gennemført med stor dygtighed, men stærkt præget af et historisk-romantisk arkitektursyn. Undertiden kan det være svært at spore den historiske kerne i de mange restaureringsarbejder, og reparationer og tilføjelser forekommer vel frit fabulerende, men grundlaget er tydeligt nok en solid teknisk kunnen og betydelig stilhistorisk indsigt.

Education

I tømrerlære hos faderen i 4 år; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. feb. 1893, ark.sk. forb.kl. okt. 1895, afg. jan. 1900, lille guldmed. 1905 (En Bygn. til Afholdelse af Møder og Festligheder), st. guldmed. 1907 (En Statssk. for Legemsøvelser). Ansættelser: Vilh. Dahlerup; Anton Rosen; Hans J. Holm; F. Meldahl; Martin Borch.

Travels

Østrig, Italien, Frankrig, Belgien, Holland 1904; Tyskland, Italien, Grækenland 1907-08.

Occupations

Ark. ved Ribe Domk. 1915; ved Roskilde Domk. 1927; medl. af Akad.rådet 1931-34; af best. for Selsk. for kirkelig Kunst.

Scholarships

Theophilus Hansen o. 1904; Akad. 1907- 08.

Exhibitions

Charl. Forår 1905-07, 1909.

Artworks

Grundtvigs Højsk., Højskolev., Kgs. Lyngby (1897, tilh. nu Frilandsmus.); ligkapel, Sorgenfri Kgrd. (1905); menigheds- og missionshus, Lyngby (1908); Stenderup K. (1908-10); Skovlund Filialk. (1910); Bramminge K. (1912-15); Vendsyssel Bank; Løveapoteket, Østerg., Hjørring (1913); nordfløj, herregården Aunsbjerg (1917-19, s.m. C.M. Smidt); Havnstrup K. (1918-20, s.m. samme); Studsgård K. (1918-20, s.m. samme); Bjerringbro K. (1918-20, s.m. Alfr. Brandt); Lundtofte K. (1919-21); Skjoldbjerg Filialk. (1919-21); mindesmærke for britiske soldater på Vestre Kgrd., Kbh. (1920); Grindsted K. (1921-23, s.m. C.M. Smidt); Rinkenæs K. (1929-32); Nørre Kollund K. (1935); Skt. Johannes K., Vejle (1940-41); Frederiksk., Skåde (1942- 44); Åbyhøj K. (1942-45); endv. tegn. forlæg for div. k.inventar. Ombygninger og - udvidelser: Haslev K. (1914-16); skib, tårn og våbenhus, Hejnsvig K. (1918-19); Timring K. (1919); ombygn. af tårn, Fåborg K., Sydvestjyll. (1923); Skt. Martins K., Brabrand (1923-25); Skt. Katharinæ K., Hjørring (1924-26); vestparti med tvillingetårne, Ranum K. (1925); Pedersborg K. (1928-30); Hurup K. (1928-30); festsalen, Kbh. Univ. (1935-37). Restaureringer: Adsk. restaur.opg., bl.a. Skt. Katharinæ K., Ribe (fra 1916); Jens Bangs Stenhus, Ålborg (1917-32); Løgum Kloster og K. (1920-31); Assing K. (1922, s.m. C.M. Smidt); Birkerød K. (1925-27); herregården Egeskov (1927-28); Snoghøj Gymnastikhøjsk. (1932-34); Jelling K. (1935- 36); Bjerning K. (1938-39); Brande K. (1939); Vilstrup K. (1939-40); Søborg K., Nordsjæll. (1940-41); Haderslev Domk. (1942-51, s.m. Helge Holm); Skanderborg Slotsk. (1944-48).

Literature

Arch. 1923, 5f; Nat.tid. 26.10.1927; Berl. Tid. 8.10.1931 (60 år); Cistercienserk. i Løgum, Tegn. af H. L.-J., tekst af C.M. Smidt, 1931; M. Mackeprang: Løgum Kloster, 1936; Danm. K., Sorø Amt, 1936-38; Thisted Amt, 1940- 42; Maribo Amt, 1948-51; Sdr.jyll. Amt, 1954-63; Ribe Amt, 1979-; E. Horskjær: En Mindebog om Sct. Catharina Kirke, 1936; E. Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1937, 252, 303; Vilh. Lorenzen: De da. Cistercienserklostres Bygn.hist., 1941; Th. Mollerup og Th. Bruun: Haslev K., 1941; Danm. Slotte og Herregaarde, III, 1943, 59; Fra Fr.borg Amt, 1953, 57; H. Græbe: Ribe Skt. Katharinæ Kloster, 1978; Steffen M. Søndergaard i: Architectura 10, 1988, 136, 138f (Katharinæ Kloster); Bygn.arkæologiske Studier 1992, 9ff (Skanderborg Slotskirke).

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.