Harald Lønborg-Jensen

Biography

Harald Lønborg-Jensen begyndte tidligt selvstændig virksomhed og kom hurtigt ind på sit speciale: Kirkebyggeriet. Hans arbejder er gennemført med stor dygtighed, men stærkt præget af et historisk-romantisk arkitektursyn. Undertiden kan det være svært at spore den historiske kerne i de mange restaureringsarbejder, og reparationer og tilføjelser forekommer vel frit fabulerende, men grundlaget er tydeligt nok en solid teknisk kunnen og betydelig stilhistorisk indsigt.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.