Harald Lønborg-Jensen

Education

I tømrerlære hos faderen i 4 år; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. feb. 1893, ark.sk. forb.kl. okt. 1895, afg. jan. 1900, lille guldmed. 1905 (En Bygn. til Afholdelse af Møder og Festligheder), st. guldmed. 1907 (En Statssk. for Legemsøvelser). Ansættelser: Vilh. Dahlerup; Anton Rosen; Hans J. Holm; F. Meldahl; Martin Borch.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.