Ludovica Thornam

Literature

Ill. Tid., 1895-96, 332; auk.kat. okt.1896; Emmy Thornam: Min søster og jeg, 1932; Dagens Nyheder 1.9.1935; 11.9.1935; Arthur Fang og Ingeborg Buhl: Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1949, 1949, 11, 52; Hans Berner Schilden Holstens Slægtsbog, bd. II, 1952-55, 64, 226; Ingeborg Buhl: Portrætsaml. i Roskildes adelige Jomfrukloster, 1961, 42f; Carlsbergfondets årsskr., 1983, 35-44; Kvinden, Horsens Kunstmus. Lunden, 1997. Breve og fotografier (Horsens Kunstmus. Lunden).

Author: Katrine Kampe (K.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.