Finn Naur Petersen

Biography

Finn Naur Petersens inspirationskilde var amerikansk pop-art, da han entrede scenen i 1977. Siden har han arbejdet sig frem mod et stadig mere intimt, sanseligt og inderligt billedstof, hvad enten han udtrykker sig i bogprojekter, skulptur, installation, blandform eller maleri. Fællesskabet i kunstnerkollektivet Leifsgade 22 i årene 1982-92 har haft stor betydning for evnen til kollektive arbejdsprocesser og fælles ruminstallationer samt for den skærpelse af materialebevidsthed, som udsprang af gruppens forkærlighed for industrisamfundets affald og øde fabrikskatedraler. Rummet og dets forskellige stemninger er vigtige pointer i N.P.s værk, hvad enten han bevidst forholder sig til rummet gennem sine installationsagtige udstillinger, eller han skaber rum og rumstemning i sine æstetisk nænsomme arbejder.

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.