Jette Nevers

Weilbach information

Genealogy

Nevers, Jette Lykke, *1943, billedvæver. *17.5.1943 i Kbh., datter af gas- og vandm. Carl Ove Peder N. og kasserer Rosa Ingeborg Kirstine Hansen. ~9.4.1966 i Greve med smedem. Henrik Warding Hansen (navneskift til Nevers), *14.3.1945 i Glostrup, søn af værkfører Herluf H. og Nina Margit Elisabeth Poulsen.

Biography

Jette Nevers arbejder med billedvævning i bred forstand. Hun formår som de færreste at udforske selve væveteknikken for at kunne skabe de billeder og kompositioner, der siden danner grundlag for de enkelte arbejder. Hun blev tidligt optaget af væverne Franka Rasmussen og John Becker, der repræsenterer henholdsvis den frie tekstilkunst og den stramt disciplinerede vævning. Hendes egne værker kan deles op i fire hovedgrupper. Billedvævningerne, de kirkelige opgaver, design af metervarer og de frie eksperimenter. N. har altid haft elever på sit værksted og har derigennem fået en meget stor indflydelse på dansk tekstilkunst. N. har desuden været aktiv med styrkelsen af dansk tekstilkunst, bl.a. ved udgivelsen af Dansk Tekstilkunst 1960-87 og gennem sit engagement i forskellige bestyrelser.

Education

Kunsthåndv.sk., Kbh., tekstilafd. 1961-65. Praktik hos Sofie Anker, Bornholm 1962, 1963; hos Søs og Ib Drasbæk 1964.

Travels

Norge 1974; Skotland 1978; Irland og Polen 1983; USA 1983, 1985; Kina 1986; Frankrig 1988; Tyskland 1988; England 1992.

Occupations

Eget værksted fra 1965; samarb. med Georg Jensen Damaskvæveri i Kolding fra 1978; kunstnerisk kons., Fyns Amt 1990- 94. Medl. af best. for Stoftrykker- og Væverlauget 1972-84; af Kunsthåndv.rådet 1978-88; af Undervisningsmin. Ankenævn for Kunsthåndv.udd. 1980- 94; af best. for Brandts Klædefabr. 1990-94.

Scholarships

Gertie Wandels Fødselsdagslegat 1978; Krøiers Fond 1978; Ch. Henriksens og Herman Madsens Mindelegat 1989.

Exhibitions

KE 1968-69; Charl. Forår 1969-72; 17 tekstilkunstn., Stensalen, Kunstindustrimus. 1969; Charl. Eft. 1970, 1981; T + K 71, Charl.borg 1971; Da. Expressions in Textile, vandreudst. USA 1975-77; Nord. Tekstiltrien., Nordjyll. Kunstmus. m.fl. 1976-77; Da. ægte tæpper, Nikolaj 1979; Kirkelig Kunst, Billund Centret 1981; Klange i da. Kunst, Nikolaj 1981; Kammeraterne 1982; Contemp. Scand. Textiles, Scandinavia Today, vandreudst., USA 1982-84; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Herfra min verden går, Fynske Kunsthåndv., Princessehof Mus., Leuwarden, Holland 1984; For the Floor, American Craft Mus., N.Y. m.fl. 1985-86; Textile Art and Constructive Tradition, Norrköping Kunstmus., Sverige 1985; Ny da. Kirkekunst, Esbjerg Kunstmus. 1986; Da. ægte Tæpper, Gl. Dok, Kbh. m.fl. 1989-90; Tegn i 90'erne, Brandts Klædefabr. m.fl. 1990-91; Fynske Kunsthåndv. med gæster, Fyns Kunstmus. 1995; Kunst-Stof, Int. Tekstilkunst, Brandts Klædefabr., Odense 1995. Separatudstillinger: Gal. Mercur, Kbh. 1972; Vævninger, Kunstindustrimus. 1976; Billund Kunstforen. 1978 (s.m. Peter Tybjerg); Hørsholm Bibl. 1978 (s.m. Uffe Christoffersen og Jørgen Hahn); 3 på stranden, Gal. Gl. Strand 1979 (s.m. Jette With og Jette Ladegaard); Tekstiler gennem 20 år, Sønderjyll. Kunstmus. 1985; Alvor og leg, 4 kunsthåndv., Borreby Slot, Skælskør 1995.

Artworks

Trekant, vævning (1971-72, Ringkøbing Handelssk.); Rødder, alterbillede (1978, Nakskov Kapel); Bøg, vægtæppe (1978, Nord. Insulin Inst.); Effekt (1979, Støvring Gymn.); Bærepose til Irma (1981); Gulvtæppe (1982, Udenrigsmin., Eigtveds Pakhus); Komposition I+II (1982, Odder Amtsgymn.); Antependium (1982, Højby K.); Alterbillede (1983, Gesing K., 1.pr. 1982); Antependium (1984, Allerup K.); Udsmykning (1984-85, Kreditforen. Danm., Odense, s.m. Ole Hagens tegnestue); Optimisme, vægtæppe (1984, Odense Koncerthus); Et forløb (1985, Randers Kapel); Messehagel (1985, Stubberup K.); Teknologi, vægtæppe (1986, Nr. Aaby Realsk.); Bogomslag til Fyns Telefon (1987, 1.pr.); Antependium (1987, Lunde K.); 2 messehagler (1987, Dyrup K.); Vægtæpper (1987, Teknologisk Inst., Fyn); Vægtæpper (1988, Ejby Rådhus); Antependium, kortæppe (1988, Skt. Peders K., Randers, 1.pr. 1985); Vægtæpper (1988, Otterup Bibl.); Antependium, kortæppe (1989, Brenderup K.); Vægtæppe (1989, Da. Erhvervsgartnere, Fyn); Tegn, 5 vægtæpper (1991, Bogtrykkernes Hus, Odense); Kortæppe (1991, Vrejlev Klosterk.); Kortæppe, messehagel (1992, Tranbjerg K.); Møbelstof (1992, Kunstmus. Trapholt); Vægtæppe (1992, Hasmark K.); Bryllupstæppe, kortæppe (1992, Dalum K.); Messehagel (1993, Klinte K.); Kortæppe, messehagel (1993, Åsum K.); 2 vægtæpper (1993, Frimurerlogen, Odense); Gulvtæpper (1994, smst.). Andre konkurrencer: Møbel- og gardinstoffer (1976, 3.pr.); FDB, tekstilkonk. (1976, 2.pr.); Kommunedata, udsmykn. (1980, 3.pr.). Skriftlige arbejder: Vævede vægtæpper, Kammeraterne, 1982, 16f; Tekstiler gennem 20 år, 1985; Arbejde på et tekstilværksted, Håndarbejde i Skolen, nr.2, 1992, 10f.

Literature

Gudrun Scak Arnvig i: Håndarb. Fremme, 1979, 1-6; Omkring Linien, North 13, 1983, 127; Ulla Andersen i: We live in Denmark, 1982, 54f; Charles S. Talley i: Contempary Textile Art in Scand., 1982, 57-60; Ulrik Schrøder i: Bogtrykkerbl., 3, 1991; Arne Mumgaard i: Hrymfaxe 4, 1991, 25-27; Freddie Ottenheim i: Kunstavisen 8, 1982, 22; Susanne Nielsen i: Da. Kunsthåndv., 3, 1988, 21.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.